en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Åbo Akademi University - Finland

  • Copyright: Åbo akademi
  • Copyright: Åbo akademi
  • Copyright: Åbo akademi

Mer om Åbo Akademi på nett

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
Åbo Akademi University tilbyr både bachelor- og masterprogram og store forskningsmuligheter til rundt 7000 studentar fordelt på tre campusar. Universitetet er kjent for å ha ei leiande rolle på område som blant anna  bioteknologi, datateknikk, demokratik&menneskerettar og psykologi.

Åbo Akademi University er medlem av Nordlysnettverk som betyr at alle studentar ved UiS er velkomne til å studere her.

Undervisningsspråk  
Engelsk, svensk og finsk

Krav om språkkunnskaper
Studentar som ønsker å reise hit bør ha minimum B2 i undervisningsspråket. i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Krav om karakterer
Ingen

Antall utvekslingsplasser totalt
Ubegrensa

Informasjon om skulepengar
Studenter som reiser på Nordplus-avtalen er fritekne for skulepengar

Stipend
Studentar som reiser til Åbo vil kunne søke om eit Nordplus-stipend i tillegg til ordinær støtte frå Lånekassen.

Val av emne
Emner som undervises på engelsk
Emner som undervises på svensk

Semesterorganisering
Haustsemester: slutten av august – slutten av desember
Vårsemester: januar – mai

Studiepoeng i utlandet
30 studiepoeng = 30 ECTS

Bolig
Åbo er ein populær studentby  og det er stor etterspørsel etter studentboligar, spesielt i haustsemesteret. På Vasa campus kan utvekslingstudentar bu i studentboligar. 

På desse nettsidene kan du finna meir informasjon:
www.tys.fi
www.retrodorm.fi
http://studiebostader.fi

Fleire spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

---

Erfaringsrapporter – frå studentar som har vore på utveksling