en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aalto Universitetet - Finland

Aalto Universitetet er et internasjonalt anerkjent universitet og er sterk på forskning og utdanning innom tekniske- og ingeniørfag, design, arkitektur og business. Her kan du oppleve et internasjonalt, kreativt og tverrfaglig miljø. Campus-området er designet av Alvar Aalto og ligger rett i utkanten av Helsinki.

  • Copyright: Aalto
  • Copyright: Aalto

Aalto Universitetet på nett

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
Aalto Universitetet ble etablert i 2010 ved fusjon mellom Helsinki University of Technology (TKK), Helsinki School of Economics (HSE) og University of Art and Design Helsinki (UIAH). Universitetet er nå det ledende finske universitetet innen vitenskap og teknologi. Universitetet har ca. 11.000 studenter, herav ca. 2.700 internasjonale studenter og ligger på et flott campus-område. Se mer om campusområdene her. Aalto og UiS er begge medlemmer av NORDTEK, som er et nettverk av tekniske universiteter i Norden.

Informasjon for utvekslingsstudenter på Aalto

Undervisningsspråk
Engelsk og svensk.

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Krav om karakterer:
Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt
Ingen begrensing

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på NORDTEK-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter
NORDTEK-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen

Valg av emner
School of Engineering

School of Electrical Engineering

School of Science

Generelt om emner og utvekslingsstudier

Semesterorganisering
Høstsemester: ca 24. august til 19. desember
Vårsemester: ca 4. januar til 1. juni

Studiepoeng i utlandet
30 studiepoeng = 30 ECTS credit

Bolig
Finn ut mer om bolig her.

Visum
Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Finland.

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

---

Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling