en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

VŠB-Technical University of Ostrava - Tsjekkia

Bli utvekslingstudent i en av Europas mest pulserende studentbyer!

  • © VŠB-Technical University of Ostrava
  • © VŠB-Technical University of Ostrava
  • © VŠB-Technical University of Ostrava
  • © Tomáš Sumara (SUS)
  • © VŠB-Technical University of Ostrava

På nett  
Presentasjonsvideo

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
VŠB-Technical University of Ostrava (VŠB-TUO) ligger i den tredje største byen i Tsjekkia, Ostrava som ligger i østlige delen av landet. Ostrava er en by med ca. 302 000 innbyggere. Universitet ble grunnlagt allerede i 1849 og har 7 fakultet med rundt 23 000 studenter. Universitetet er tar imot ca 1 300 utvekslingstudenter .

UiS har inngått en  Erasmus+ avtale med VŠB-TUO.

Undervisningsspråk
Engelsk

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Antall utvekslingsplasser totalt
2 studenter fra det samfunnsvitenskapelige fakultet. Avtalen er i tillegg relevant for studenter som tar bachelor- eller mastergrad i informatikk.

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på Erasmus+ utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitet.

Stipendmuligheter
Erasmus+ stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Valg av emner
Sjekk nettsidene til universitetet for valg av emner.

Semesterorganisering
Semester 1: september - februar
Semester 2: februar - juli

Studiepoeng i utlandet
1 studiepoeng = 1 ECTS credit

Bolig
Universitet har egne studentboliger tilgjengelig for studenter. Du kan lese mer om bomulighetene her.

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

---
Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling