en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

University of Surrey - England

Har du lurt på hvordan det er å studere i Storbritannia? Nå har du muligheten til å studere ved University of Surrey som er rangert blant de fire beste universitetene i landet innenfor helsefaglige studieprogram.

  • © University of Surrey
  • © University of Surrey
  • © University of Surrey
  • © University of Surrey

På nett

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
University of Surrey (15 000 studenter)  har i tillegg til å nå høyt opp i de nasjonale rankinglister i 2016 også blitt kåret til "University of the Year" og  "University of the Year for Student Experience"  både i "The Times" og "Sunday Times". Foruten svært gode studieprogrogrammer innenfor helsefag og sykepleie tilbyr universitetet, som ble grunnlagt i 1966,  studieprogram på de fleste fagområder. UiS har inngått en Erasmus+ avtale med University of Surrey.

Undervisningsspråk
Engelsk

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ta en IELTS test og oppnå oppnå minimum karakter 6,5  i samtlige deler av testen som innbefatter en lyttedel, leseforståelse, en skriftlig del samt en muntlig test. Vi anfebaler studenter å registrere seg tidlig.  For registrering se her.

Krav om karakterer
Gjelder studenter på bachelor i sykepleie: Alle emner ved UiS, både teori og praksis, må være bestått før utreise.

Antall utvekslingsplasser totalt
2 studenter på bachelor i sykepleie

Informasjon om praksisplassen
Du vil få tildelt praksisplass i løpet av søknadsprosessen

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på en Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter
Erasmus+ stipend kommer i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering
Høstsemester: September – desember  
Vårsemester: Januar/februar – juni

Studiepoeng i Storbritannia
60 credit points = 30 ECTS credits
60 CATS (Credit Accumulation Transfer System) = 30 ECTS credits

Bolig
Våre samarbeidspartnere gjør sitt ytterste for å skaffe til veie en egnet bolig, men studenter må påregne noe reisetid mellom praksisplass og bosted. Les mer om boligtilbudet her.

Visum
Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Storbritannia

Vaksiner
Sjekke UD sine landsider for informasjon om særskilte vaksiner som er anbefalt i landet du skal reise til. Dersom det er aktuelt, vi du få informasjon om krav til vaksiner og helsesjekk direkte fra universitetet/praksisplassen i løpet av søknadsprosessen. Det kan også hende at praksisplassen og/eller sykehuset  du skal til krever at du tar en del vaksiner i forkant av avreise.

Forsikring
Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleieforbund anbefales. Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

---

Erfaringsrapporter  – fra studenter som har vært på utveksling