en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

University of Plymouth - Storbritannia

Er du på jakt etter en uforglemmelig opplevelse? Har du lyst til å utvikle din faglige kompetanse og øke dine engelskkunnskaper? Reis på utveksling til naturskjønne Plymouth!

  • @Plymouth University

På nett
Facebook
Video presentasjon - paramedisin
Campus
Exchange student handbook


Informasjon om utdanningsinstitusjonen
Plymouth er en gammel og historierik by som ligger på sørsida av Devon. Universitetet er en av de største institusjonene i den sørvestlige England og har i dag omtrent 23000 studenter, derav 3000 er internasjonale. Universitetet har til sammen 5 fakultet som har studieprogram innenfor Arts & Humanities, Business, Health & Human Sciences, Science & Engineering og Medicine & Dentistery.

 UiS inngått en Erasmus + avtale med Plymouth innen følgende fagområde:

  • Paramedisin

Undervisningsspråk  
Engelsk

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Merk: Institutt for helsefag krever at alle søkere må ha minimum -4- i engelsk (muntlig OG skriftlig) på vitnemålet  fra videregående skole. Studenter som ikke oppfyller kravet kan avlegge IELTS eller TOEFL test.

Krav om karakterer
Alle emner ved UiS, både teori og praksis, må være bestått før utreise.

Antall praksisplasser totalt
2 studenter for BA i paramedisin.

Informasjon om praksisplassen
Du vil få tildelt praksisplass i løpet av søknadsprosessen.

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på Erasmus + utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitet.

Stipendmuligheter
Erasmus + stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering
Høstsemester: September – Slutten av Januar
Vårsemester: Slutten Januar – Slutten av Mai

Akademisk kalender

Studiepoeng i utlandet
30 ECTS = 60 Plymouth Credits

Bolig
Det er mulig å søke om bolig gjennom University of Plymouth.
Mer informasjon her.

Visum
Studenter med norsk statsborgerskap trenger ikke studentvisum i Storbritannia. Andre studenter må selv undersøke tidlig i prosessen om de trenger visum.

Vaksiner
Sjekke UD sine landsider for informasjon om særskilte vaksiner som er anbefalt i landet du skal reise til. Dersom det er aktuelt, vil du få informasjon om krav til vaksiner og helsesjekk direkte fra universitetet/praksisplassen i løpet av søknadsprosessen. Det kan også hende at praksisplassen og/eller sykehuset du skal til krever at du tar en del vaksiner i forkant av avreise eller ved ankomst.

Forsikring
Norske statsborgere med lån eller stipend fra Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider
Sjekk informasjon på ANSA om utvidet forsikringsordning for praksisstudenter i utlandet.

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no