en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

University of Nottingham - England

Er du sykepleiestudent og flink i engelsk? Nå har du muligheten til å ta del i studentlivet ved University of Nottingham som er et av de ledende forskningsbaserte universitetene i hele Storbritannia.

  • © University of Nottingham
  • © University of Nottingham
  • © University of Nottingham
  • © University of Nottingham

På nett

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
University of Nottingham (30 000 studenter) ligger i East Midlands og er spesielt kjent for sin forskning på Magnetic Resonance Imaging (MRI) og for svært gode sportsfasiliteter for idrettsinteresserte studenter. Universitetet har røtter tilbake til 1798 og fikk universitetsstatus i 1948. UiS har inngått en Erasmus+ avtale med University of Nottingham. Studenter bor i grønne omgivelser på campusområdet rett utenfor byen. Turen til sentrum tar et lite kvarter med bybanen som åpnet i 2017.

Undervisningsspråk
Engelsk

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha 5 i engelsk fra videregående ELLER ta en IELTS test  (gjennomsnittskarakter 7.0 sammenlagt og minimum karakter 6,0 på alle deler). Påmelding til test

Krav om karakterer
Studenter på sykepleie: Alle emner ved UiS, både teori og praksis, må være bestått før utreise.

Antall utvekslingsplasser totalt
2 studenter (bachelor sykepleie)

Informasjon om praksisplassen
Du vil få tildelt praksisplass i løpet av søknadsprosessen.

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på  Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter
Erasmus+ stipend kommer i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen. Dette tildeles automatisk

Semesterorganisering
Høstsemester: September – desember  
Vårsemester: Januar/februar – juni
New to Nottingham

Studiepoeng i utlandet
60 CATS (Credit Accumulation Transfer System) = 30 ECTS credits

Bolig
Les mer om bolig her

Visum
Studenter med norsk stateborgerskap trenger ikke stundentvisum i Storbritannia. Andre studenter må selv undersøke tidlig i prosessen om de trenger visum.

Vaksiner
Sjekke UD sine landsider for informasjon om særskilte vaksiner som er anbefalt i landet du skal reise til. Dersom det er aktuelt, vi du få informasjon om krav til vaksiner og helsesjekk direkte fra universitetet/praksisplassen i løpet av søknadsprosessen. Det kan også hende at praksisplassen og/eller sykehuset du skal til krever at du tar en del vaksiner i forkant av avreise eller ved ankomst.

Forsikring
Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.
Forsikring til Norsk Sykepleieforbund anbefales. Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

---

Erfaringsrapporter  – fra studenter som har vært på utveksling