en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

University of Mannheim - Tyskland

Studér i storslagne omgivelser! University of Mannheim er lokalisert i et av de store barokkslottene i Europa: Schloss Mannheim som huser 12 000 studenter.

  • © University of Mannheim
  • © University of Mannheim

På nett

Informasjon om utdanningsinstitusjonen 
Top 10 reasons to choose the University of Mannheim. Universitetet i Stavanger og Uni-Mannheim har inngått en  Erasmusvtale for utveksling av studenter innenfor humanistiske fag på både bachelor- og masternivå.

Undervisningsspråk  
Tysk og engelsk

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå= 4 fra vgs) i språket de skal studere på i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Krav om karakterer
Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt
2 (med opphold på inntil ett studieår)

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på Erasmus+ utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitet.

Stipendmuligheter
Erasmus+ stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering
Høstsemester: August-desember
Vårsemester: Februar-juni

Valg av emner
Avtalen UiS har med Uni-Mannheim åpner i hovedsak for å følge emner ved School of Humanities (majoriteten av emnene som velges må være fra dette fakultetet). Se oversikt over studietilbudet.

Studiepoeng i utlandet
1 studiepoeng = 1 ECTS credit

Bolig
Uni-Mannheim bistår utvekslingsstudenter med å søke bolig enten gjennom universitetet eller å finne bolig på det private markedet. Les mer. Du kan også undersøke muligheter på egen hånd på wg-gesucht.de (nettside på engelsk).

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

---

Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling