en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

University of Ljubljana - Slovenia

Mellom Alpene og Middelhavet finner man Ljubljana, hovedstaden i Slovenia. Reis på utveksling til University of Ljubljana og bli en erfaring rikere!

  • © University of Ljubljana
  • © University of Ljubljana

På nett

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
University of Ljubljana (UNILJ) er med sine 60.000 studenter det største universitetet i Slovenia. Universitetet i Stavanger og UNILJ har en Erasmus+ avtale som åpner for utveksling av studenter som studerer engelsk, både på bachelor- og masternivå. Opphold på ett år anbefales av faglige grunner.

Presentasjonsvideo

Undervisningsspråk  
Engelsk

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Krav om karakterer
Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt
2
Avtalen er inngått for studenter på engelsk språk og litteratur, IKS, men kan også brukes av GLU-studenter som tar engelsk didaktikk.

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på Erasmus+ utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitet.

Stipendmuligheter
Erasmusstipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering
Høstsemester: Rundt 1. oktober til 20. februar
Vårsemester: Rundt 20. februar til 10. juli

Valg av emner
Department of English ved UNILJ legger ut informasjon om emnetilbudet for utvekslingsstudenter på sin nettside (Course calendar). For mer utfyllende emnebeskrivelser, let opp de aktuelle emnene i instituttets emneoversikt.

Studiepoeng i utlandet
1 studiepoeng = 1 ECTS credit

Bolig
Det er mulig å søke om bolig via universitetet (NB!! delt soverom), men det gis ingen boliggaranti. Det er også mulig å få hjelp til å finne bolig på det private markedet. Les mer under "accommodation".

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

---

Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling