en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

University of Leoben - Østerrike

Montanuniversität Leoben er et relatvt lite universitet som til gjengjeld har stort fokus på den enkelte student. Leoben er en by med rundt 25 000 innbyggere i hjertet av delstaten Steiermark i Østerrike. Her er det gode muligheter for å kombinerer studier, fjellturer og kultur!

  • © Montanuniversität Leoben
  • © Montanuniversität Leoben
  • © Montanuniversität Leoben
  • © Montanuniversität Leoben

På nett

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
Montanuniversität Leoben (MUL), som er det tyske navnet på universitetet, har spesialisert seg på studieprogram innenfor gruvedrift, metallurgi og materialteknologi. MUL  ble grunnlagt I 1840 i Østerrikes gruvedriftsregion. I dag studerer i overkant 3000 studenter på universitetetet.

UiS har inngått en Erasmus+ avtale med MUL innen Engineering.

Undervisningsspråk  
Fagtilbudet er i all hovedsak på tysk, men det er mulig å finne et utvalg av fag som undervises på engelsk. Det er en fordel om du har hatt tysk på vgs dersom du vurderer å studere på MUL.

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i tysk og/eller engelsk i  henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Krav om karakterer
Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt
2 plasser mellom BA/MA i petroleumteknologi og MA i petroleumgeologi. 

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på Erasmus+ utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitet.

Stipendmuligheter
Erasmus+ stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering
Høstsemester (=Vintersemester): 1. oktober – 15. februar
Vårsemester (=Sommersemester): Medio februar – 30. juni

Valg av emner
Se nettsidene til  universitetet for valg av emner:
Det anbefales å gå tidligi dialog med din studiekonsulent slik at dere i fellesskap kan legge opp en fornuftig studieplan. En del fag undervises på tysk og det vil gjerne ikke være klart før kort tid før avreise hvilke fag som tilbys neste semester. Merk også at du må regne med å ta mange flere fag enn det du er vant med på UiS ettersom mange fag er på melom 3-6 studiepoeng.

Studiepoeng i utlandet
1 ECTS credit = 1 studiepoeng

Bolig
Det er relativt enkelt å finne studentbolig i Leoben, men universitetet har ikke mulighet til å reservere bolig for Erasmus+ studenter så det anbefales  å søke om bolig med en gang du får bekreftelse på opptak.

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

Erfaringsrapporter– fra studenter som har vært på utveksling