en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Universidad de Málaga - Spania

Universitetet i Málaga (UMA) er en populær destinasjon for mange europeiske utvekslingsstudenter. Både det varierte fagtilbudet, beliggenhet og nærhet til andre byer i Spania gjør dette til et attraktivt studiested.

  • © Universidad de Málaga
  • © Universidad de Málaga

På nett: www.uma.es

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
Malaga ligger på den spanske solkysten (Costa del Sol) og er fødestedet til Pablo Picasso. Universitetet i Málaga er et offentlig universitet som har vokst både i omfang og fagtilbud siden 1960-tallet. Rundt 35 000 studenter studerer på universitetet og blant disse er 700 utvekslingsstudenter. 

Universitetet i Stavanger har to Erasmus+ avtaler med dette universitetet; en for alle bachelorstudenter som studerer engelsk språk og litteratur (Institutt for kultur og språkvitenskap) og en avtale for studenter ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging (ISØP) og Institutt for data og elektroteknikk (IDE)

Undervisningsspråk  
Spansk og engelsk

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i spansk eller engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Krav om karakterer
Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt
Engelsk: 1 (et helt år)
Data: 2 (ett semester hver)

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på Erasmus+ utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitet.

Stipendmuligheter
Erasmus+ stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering
Legg merke til at semesterordningen gjør opphold kun ett semester om høsten vanskelig.
Høstsemester: September-februar
Vårsemester: Februar-juni

Valg av emner
Sjekk nettsiden til UMA for valg av emner.

Studiepoeng i utlandet
Antallet «créditos» kan variere innen hver enkelt grad. En crédito  tilsvarer 10 undervisningstimer. Spanske universiteter er i ferd med å innføre ECTS-credits. Emnene er stort sett på 6 creditos.

Bolig
Universitetet kan være behjelpelig med å finne bolig og bistå med informasjon om studentbolig og leiligheter på det private markedet. Les mer.

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

---

Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling