en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Universidad de Alicante - Spania

Alicante er hovedstad og viktig havneby i provinsen med samme navn i den sørlige Valencia-regionene ved Middelhavet. Byen har om lag 330 000 innbyggere og økonomien er hovedsakelig basert på turisme og vinproduksjon.

  • © Universidad de Alicante
  • © Universidad de Alicante

Nettside: www.sir.ua.es
Facebook
Alicante på YouTube

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
Universidad de Alicante ble etablert i 1979. Universitetet har rundt 30 000 studenter. Campus ligger i hyggelige omgivelser med sports- og parkanlegg. Universitetet har et bredt fagtilbud innen blant annet fagområdene økonomi, naturvitenskap, jus, pedagogikk og kunst.

Universitetet anbefales særlig for studenter som har en nedsatt funksjonsevne fordi både campusområdet samt gode ordninger og et profesjonelt støtteapparat gjør at studenter som f.eks. sitter i rullestol får god hjelp og oppfølging

Undervisningsspråk  
Spansk og engelsk

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i spansk eller engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Geologistudenter: Minimum B2 i engelsk. For de som velger å ta emner på spansk er kravet B1. Dette er basert på Europarådets nivåskala for språk. 

Sykepleiestudenter: Institutt for helsefag krever at alle søkere må ha minimum -4- i engelsk (muntlig OG skriftlig) på vitnemålet  fra videregående skole. Studenter som ikke oppfyller kravet kan avlegge IELTS eller TOEFL test.

Krav om karakterer
Ingen karakterkrav

Fagområder
UiS har en Erasmus+ avtale som gjelder utveksling innen hotell, reiseliv, sykepleie og geologi.

Antall utvekslingsplasser totalt
4 innen hotell og reiseliv (bachelor)
2 innen sykepleie (bachelor)
2 studenter for 6 måneder innen geologi (bachelor og master)

Informasjon om skolepenger
Dersom du reiser som Erasmus+ student er du fritatt fra skolepenger ved vertsinstitusjonen

Stipendmuligheter
Erasmus+ stipend i tillegg til stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering
Høstsemester: September - desember. Eksamensperiode: Januar.
Vårsemester: Januar - mai. Eksamensperiode: Mai - juni.
Detaljert kalender

Valg av emner
For å finne informasjon om studie- og fagtilbudet på engelsk, se her.
Merk at Q1 står for første semester (høst) og Q2 står for andre semester (vår).

Bachelor Geologi
Master Geological engineering
Velg ‘Syllabus’ for nærmere beskrivelse av emner.
OBS: Det er mulighet for feltarbeid i forbindelse med oppgaveskriving. Dette må planlegges i samarbeid med faglig ansatte på instituttet. Kontakt professor Alejandro Escalona eller førsteamanuensis Nestor Cardozo.

Merk: For hotell- og reiselivsstudenter, er det flest aktuelle emner innenfor turisme på vårsemesteret. NHS-studenter som har reist har derfor tatt flesteparten av emnene innenfor økonomi.

Studiepoeng i utlandet
1 ECTS = 1 studiepoeng

Bolig
Les mer om bolig her

Visum
Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Spania.

 

INFORMASJON FOR SYKEPLEIESTUDENTER
Vaksiner
Sjekke UD sine landsider  for informasjon om særskilte vaksiner som er anbefalt i landet du skal reise til. Dersom det er aktuelt, vi du få informasjon om krav til vaksiner og helsesjekk direkte fra universitetet/praksisplassen i løpet av søknadsprosessen.

Forsikring
Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleieforbund anbefales.
Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider

 

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

--

Erfaringsrapporter - fra studenter som har vært på utveksling.