en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Universidad Católica de Valencia - Spania

Hvert år kommer det mange internasjonale studenter til Universidad Católica de Valencia "San Vincente Martir", som er kjent for kvalitet i undervisningen, oppfølging av den enkelte student og ikke minst en moderne campus med mange sportsfasiliteter.

  • © Universidad Católica de Valencia
  • © Universidad Católica de Valencia
  • © Universidad Católica de Valencia
  • © Universidad Católica de Valencia

UCV på nett

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
Universidad Católica de Valencia (UCV), slik det framstår i dag, ble grunnlagt i  2003, men  institusjonen har røtter langt  tilbake i tid. Rundt 15 000 studenter er fordelt på de seks fakultetene som tilbyr utdanninger i blant annet idrett, medisin, odontologi. Valencia  er en attraktiv studentby som også kan  lokke med over 50 museer og andre turistatttraksjoner.

Universitetet i Stavanger har inngått Erasmus+ avtaler med UCV innenfor en rekke fagfelt.

Undervisningsspråk  
Spansk og engelsk (MERK: Noen fag i bioteknologi tilbys i all hovedsak på spansk.)

Krav om språkkunnskaper
Engelsk: Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.
Spansk: Spansk B1 Diploma av «Spanish as a Foreign Language» (DELE - Diplomas de Español como Lengua Extranjera).

Institutt for helsefag krever at alle søkere må ha minimum -4- i engelsk (muntlig OG skriftlig) på vitnemålet  fra videregående skole. Studenter som ikke oppfyller kravet kan avlegge IELTS eller TOEFL test.

Krav om karakterer
Ingen karakterkrav.
Institutt for helsefag krever at alle emner ved UiS, både teori og praksis, må være bestått før utreise

Antall utvekslingsplasser totalt
2 plasser - studenter ved Institutt for helsefag (egne krav)
6 plasser - studenter på grunnskolelærerutdanningen(e)
2 plasser - studenter på Handelshøyskolen ved UiS
2 plasser - studenter ved Institutt for matematikk og fysikk

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på Erasmus+ utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitet.
 

Stipendmuligheter
Erasmusstipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering
Semester 1: September-januar
Semester 2: Februar-juni

Valg av emner
Sjekk nettsidene til universitetet for oversikt over emner som tilbys på engelsk og spansk.
Emner under Teacher Training er godkjent som skolerelevante emner for grunnskolelærerutdanningene.

Studiepoeng i utlandet
10 studiepoeng = 10 ECTS
De fleste emner ved UCV er på 6 ECTS.

Bolig
Universitetet anbefaler at studentene kontakter Helloflatmate for å registrere boligsøknad.

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

 

INFORMASJON FOR STUDENTER SOM GÅR PÅ BACHELOR I SYKEPLEIE

Vaksiner
Sjekke UD sine landsider for informasjon om særskilte vaksiner som er anbefalt i landet du skal reise til. Dersom det er aktuelt, vi du få informasjon om krav til vaksiner og helsesjekk direkte fra universitetet/praksisplassen i løpet av søknadsprosessen.

Forsikring
Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleieforbund anbefales.

Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider

--

Erfaringsrapporter - fra studenter som har vært på utveksling.