en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Politecnico di Milano - Italia

Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  • © Politecnico di Milano
  • © Politecnico di Milano
  • © Politecnico di Milano

På nett
Facebook

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
Universitetet ble grunnlagt i 1863 og utdanner ingeniører, arkitekter og industridesignere. Milano er provinshovedstad i den norditalienske provinsen  med samme navn nog er kjent for industri, mote og design. Byen er i tillegg landets finansielle sentrum. Politecnicodi Milano har to  campuser i  byen, der det meste av forsknings- og undervisningen foregår. I tillegg er det små campuser i fem andre byer i Lombardia og Emilia Romagna.Dette er det største og ett av de beste tekniske  universitetene i Italia, og ragnerer høyt på alle rangerer høyt på alle internasjonale rankinglister.
UiS har en Erasmus+ avtale med Politecnico di Milano som gjelder for 4 masterstudenter som går på
Offshore Technology (spesialisering:Industrial Asset Management) og risikostyring, i tillegg er det to " åpne" 2 plasser for ingeniørstudier.  I tillegg er det 2 plasser innen fagområdet Urban planlegging. Avtalen er ikke åpen for andre studenter.

Undervisningsspråk  
Engelsk

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå = 4 fra vgs) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om gratis online språkkurs i forkant av oppholdet.

Krav om karakterer
Ingen karakterkrav, men studenter som ønsker å ta et studieopphold ved Politecnico di Milano må forberede seg på et faglig utfordrende semester med mange forelesninger og andre typer eksamens- og prøveformer enn det man er vant med fra UiS.

Antall utvekslingsplasser totalt
6 plasser (bachelor&master) innen ingeniørfag
2 plasser for bachelor & master for byutvikling

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på Erasmusutveksling er fritatt for skolepenger.

Stipendmuligheter
Erasmus+ stipend i tillegg til stipend og lån fra Lånekassen. Dette tildeles automatisk.

Valg av emner
Se nettsidene til Politecnico di Milano her  mer informasjon.  Velg ‘Campus Bovisa’ eller ‘Campus Leonardo’ og “School of Industrial and Information Engineering (Ing. Ind-Inf). Du bør unngå å velge fag fra flere campuser med tanke på timeplankollisjon og reisetid. For byutvikling er de fleste emner på BA nivå på italiensk med ett unntak.(Arcitectural design). Godt utvalg av emner på engelsk på master nivå.

Semesterorganisering
Høstsemester: NB! Oktober - slutten av februar (avhenging av når eksamen er)
Vårsemester: Mars - juni
For detaljer: se her

Studiepoeng i utlandet
1 ECTS credit = 1 norsk studiepoeng

Bolig
Boligformidling administreres av Politecnico di Milano. Les mer her.

Visum
Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Italia

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

---

Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling