en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Özyeĝin University

Özyeĝin University ligger i fantastiske Istanbul i Tyrkia. Universitetet åpnet sine dører i 2008 og har fokus på entreprenørskap og innovasjon. Dette er en unik mulighet til å bo og studere i den eneste byen i verden som ligger i to verdensdeler

  • © Özyeĝin University

På nett:
www.ozyegin.edu.tr/Anasayfa
http://www.ozyegin.edu.tr/Anasayfa?lang=en-US
Video
Practical Information for Exchange Students

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
Özyeĝin University er et privat non-profit universitet som er å finne høyt oppe på en rekke rangeringer når det gjelder både det mest innovative universitetene i Tyrkia, men som også scorer høyt på nasjonale rangeringslister som måler poularitet. Universitetet har et grønt campusområde utenfor selve bykjernen og har et godt organisert transporttilbud for studentene. Handelshøgskolen ved UiS har inngått en en Erasmus+ avtale med Özyeĝin.

Undervisningsspråk  
Engelsk

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Krav om karakterer
Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt
2 studenter ved Handelshøyskolen UiS

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på Erasmus+ utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter
Erasmus+ stipend i tillegg til stipend og lån fra Lånekassen.

Valg av emner
Kurskatalog finner du her

Semesterorganisering
Høstsemester: Fra midten av september til midten av januar
Vårsemester: Fra midten av februar til midten av juni

Studiepoeng i utlandet
1 studiepoeng = 1 ECTS credit

Bolig
Özyeğin University har studentboliger på campus. En studentbolig koster ca 300 euro i måneden.
Du kan også ordne egen bolig om du ønsker det. Les mer om studentbolig her

Visum
Alle studenter trenger studentvisum i Tyrkia. Så snart du har fått opptaksbrev bør du søke om studentvisum ved din nærmeste tyrkiske ambassade eller konsulat.


Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

----------------------

Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling