en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ostrava University - Tsjekkia

Er du på jakt etter en unik studentopplevelse i hjertet av Europa? Reis til vakre Ostrava i Tsjekkia og bli en del av studentmiljøet ved Ostrava University! Du vil garantert ta med deg hjem minner for livet.

  •  © University of Ostrava
  •  © University of Ostrava

På nett

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
Ostrava University, slik det fremstår i dag, ble gunnlagt i 1991 og tilbyr i dag en rekke studieprogram fordelt på seks fakulteter. Når sammenslåringen med Technical University of Ostrava er fullført vil Ostrava University være et av de største universitetene i Tsjekkia. I dag studerer nærmere 10 000 studenter ved universitetet. UiS har inngått en Erasmus+ avtale med Ostrava University.
 

Undervisningsspråk
Engelsk


Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk.
Institutt for helsefag krever at alle søkere må ha minimum -4- i engelsk (muntlig OG skriftlig) på vitnemålet  fra videregående skole. Studenter som ikke oppfyller kravet kan avlegge IELTS eller TOEFL test. 
 

Krav om karakterer
Alle emner ved UiS, både teori og praksis, må være bestått før utreise.
 

Antall utvekslingsplasser totalt
2 studenter (bachelor i sykepleie)
 

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på  Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.
 

Stipendmuligheter
Erasmusstipend kommer i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.
 

Semesterorganisering
Høstsemester: September – desember  
Vårsemester: Januar/februar – juni
 

Studiepoeng i utlandet
1 studiepoeng = 1 ECTS credit
 

Bolig
Studenter som reiser på praksisutveksling vil få informasjon om bolig i løpet av prosessen. Våre samarbeidspartnere gjør sitt ytterste for å skaffe til veie en egnet bolig, men studenter må påregne noe reisetid mellom praksisplass og bosted.
 

Visum
Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Tsjekkia.
 

Vaksiner
Sjekke UD sine landsider for informasjon om særskilte vaksiner som er anbefalt i landet du skal reise til. Dersom det er aktuelt, vi du få informasjon om krav til vaksiner og helsesjekk direkte fra universitetet/praksisplassen i løpet av søknadsprosessen.
 

Forsikring
Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleieforbund anbefales. 
Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider.
 

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

---

Erfaringsrapporter  – fra studenter som har vært på utveksling