en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nicolaus Copernicus University - Polen

Drømmer du om å reise på utveksling til et universitet som er blitt kåret til et av de beste i verden? Ønsker du å ta del i studentmiljøet i en av Polens mest pulserende studentbyer? Da bør du velge Nicolaus Copernicus University i Toruń!

  •  © Nicolaus Copernicus University
  •  © Nicolaus Copernicus University

På nett

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
Nicolaus Copernicus University (NCU) ble grunnlagt i 1945 og er i en internasjonall kåring ("QS World University Ranking") blitt rangert til å være blant den 4% beste universitetene i verden. NCU består av 17 fakulteter og tilbyr et bredt studietilbud til 30 000 studenter. Universitetet i Stavanger har inngått en Erasmus+ avtale med Nicolaus Copernicus University som gjelder for to studenter ved Institutt for helsefag

Undervisningsspråk
Engelsk

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk.
Institutt for helsefag krever at alle søkere må ha minimum -4- i engelsk (muntlig OG skriftlig) på vitnemålet  fra videregående skole. Studenter som ikke oppfyller kravet kan avlegge IELTS eller TOEFL test. 

Krav om karakterer
Alle emner ved UiS, både teori og praksis, må være bestått før utreise (gjelder sykepleiestudentene)

Antall utvekslingsplasser totalt
2 studenter (Institutt for helsefag)

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på  Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter
Erasmusstipend kommer i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering
Høstsemester: September – desember  
Vårsemester: Januar/februar – juni

Studiepoeng i utlandet
1 studiepoeng = 1 ECTS credit.

Bolig
NCU er behjelpelige med å skaffe studentbolig.

Visum
Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Polen.

Vaksiner
Sjekke UD sine landsider for informasjon om særskilte vaksiner som er anbefalt i landet du skal reise til. Dersom det er aktuelt, vi du få informasjon om krav til vaksiner og helsesjekk direkte fra universitetet/praksisplassen i løpet av søknadsprosessen.

Forsikring
Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleieforbund anbefales. Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

---

Erfaringsrapporter  – fra studenter som har vært på utveksling