en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kozminksi University - Polen

Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg!

  • © Kozminski University
  • © Kozminski University
  • © Kozminski University
  • © Kozminski University
  • © Kozminski University

På nett

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
Kozminksi University ligger i Warszawa, landets hovedstad med 1,7 mill innbyggere. Universitetet, som har omtrent 7500  studenter ble grunnlagt i 1993 og har et bredt fagtilbud innenfor business og management. Universitetet i Stavanger har inngått både en EEA-avtale og en Erasmus+ avtale med Kozminksi University.

Undervisningsspråk
Engelsk

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Krav om karakterer
Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt
EEA avtalen: 4 plasser for studenter ved Handelshøgskolen (master og bachelor
Erasmus+ avtalen: 2 plasser for studenter ved Handelshøgskolen (master og bachelor)

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på Erasmus+ eller EEA-avtalen er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter
Erasmus+ stipend stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Valg av emner
På nett
Merk at endelig emneoversikt er tilgjengelig to uker før semesterstart

Semesterorganisering
Høstsemester: Slutten av september- begynnelsen av januar
Vårsemester: Medio januar – slutten av juni

Studiepoeng i utlandet
1 studiepoeng = 1 ECTS credit

Bolig
Kozminksi University kan ikke tilby egne studentboliger for utvekslingsstudentene, men gir råd om aktuelle tilbydere. Les mer her

Visum
Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Polen.

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor: utveksling@uis.no

---

Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling