en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Karel de Grote University College - Belgia

UiS har i en årrekke sendt studenter på utveksling til Karel de Grote i Belgia - nå er det din sjanse til å få faglig påfyll!

  • © Karel de grote university

På nett

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
Karel de Grote (KdG) ligger i Antwerpen i Belgia. Her kan du se en introduksjonsvideo. UiS har inngått en Erasmus+ avtale med Karel de Grote åpner for utveksling for studenter på lærerutdanning og/eller barnehagelærerutdanning.

Undervisningsspråk 
Engelsk

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk  i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Krav om karakterer
Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt
2 (barnehagelærerstudenter)

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på Erasmus+ utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter
Erasmus+ stipend i tillegg til støtten fra Lånekassen

Semesterorganisering
Høstsemester: September-januar
Vårsemester: Februar-juni (Utveksling på Crossing Borders foregår i vårsemesteret.)

Valg av emner
KdG tilbyr det engelskspråklige programmet Crossing Borders, Global and Multidisciplinary Studies for utvekslingstudenter.

Studiepoeng i utlandet
1 studiepoeng =  1 ECTS credit

Bolig
KdG formidler ikke selv bolig til utvekslingsstudenter, men gir tips til hvordan finne bolig på sin nettside.

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

---

Erfaringsrapporter - fra studenter som har vært på utveksling.