en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa - Portugal

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (ESEL) er en utdanningsinstitusjon med lange tradisjoner. Reis på utveksling til ESEL og bli en erfaring rikere!

  • © Escola Superior de Enfermagem de Lisboa

På nett

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
Escola Superior de Enfermagem de LisboaI (ESEL) har en historie som går 120 år tilbake og har i dag et studietilbud som spenner fra bachelor- til PhD utdanningen. Institutt for helsefag har inngått en Erasmus+ avtale med ESEL.

Undervisningsspråk
Engelsk

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk.
Institutt for helsefag krever at alle søkere må ha minimum -4- i engelsk (muntlig OG skriftlig) på vitnemålet  fra videregående skole. Studenter som ikke oppfyller kravet kan avlegge IELTS eller TOEFL test. 

Krav om karakterer
Alle emner ved UiS, både teori og praksis, må være bestått før utreise

Antall praksisplasser
2

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter
Erasmusstipend kommer i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering
Høstsemester: September – desember  
Vårsemester: Januar/februar – juni
(Utvekslingsperioden vil være innenfor dette tidsrommet.)

Studiepoeng i utlandet
1 studiepoeng = 1 ECTS credit.

Bolig
Studenter som reiser på praksisutveksling vil få informasjon om bolig i løpet av prosessen. Våre samarbeidspartnere gjør sitt ytterste for å skaffe til veie en egnet bolig, men studenter må påregne noe reisetid mellom praksisplass og bosted

Visum
Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Portugal.

Vaksiner
Sjekke UD sine landsider for informasjon om særskilte vaksiner som er anbefalt i landet du skal reise til. Dersom det er aktuelt, vi du få informasjon om krav til vaksiner og helsesjekk direkte fra universitetet/praksisplassen i løpet av søknadsprosessen.

Forsikring
Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleieforbund anbefales. Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider

 

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

---

Erfaringsrapporter  – fra studenter som har vært på utveksling