en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dublin City University - Irland

Den grønne øya venter - Reis som utvekslingsstudent i fantastiske Dublin!

  • © Dublin City University

På nett: www.dcu.ie
Welcome to Dublin City University

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
Dublin City University (DCU) er et  universitet med rundt 12 000 studenter plassert i Irlands hovedstad. Selve campus ligger i Glasnevin, nord for byen.

DCU Video Gallery

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora har en Erasmus+ avtale med School of Applied Language & Intercultural Studies ved DCU. Avtalen gjelder for studenter på bachelornivå.

Undervisningsspråk
Engelsk

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i språket de skal studere på i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Krav om karakterer
Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt
2 studenter på bachelornivå (HUM) i inntil 10 måneder hver

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på Erasmus+ utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitet.

Stipendmuligheter
Erasmus+ stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen

Semesterorganisering
Høstsemester: September-januar
Vårsemester: Februar-mai

Akademisk kalender

Valg av emner
Erasmus+ avtalen åpner for å ta emner ved SALIS. Sjekk emneoversikter for internasjonale studenter på DCU sin nettside, og velg HMSAX, og se deretter på emner under School: SALIS.

Studiepoeng i utlandet
1 studiepoeng =1 ECTS credit

Bolig
DCU har reservert bolig for internasjonale studenter i to ulike studentboliger. Les mer. Merk allikevel at boligtilbudet kan endre seg fra år til år - sammen med opptaksbrev vil du få mer informasjon om hvordan du skal gå frem for å søke om bolig.

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

---

Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling