en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Catholique de Lille - Frankrike

Universitetet i Lille er eit internasjonalt universitetet som tek imot 1600 internasjonale studentar fra 88 land kvart år - du kan bli ein av desse!

  • © Catholique de Lille
  • © Catholique de Lille

På nett:
Nettside
Presentasjonsfilm
Presentasjon Estice Business School

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
Université Catholique de Lille er eit privat universitet som vart grunnlagd i 1875 som ein urban campus midt i hjartet av byen.. Universitetet, som tilbyr 40 master- og  120 bachelorprogram har i overkant av 25 000 heilgradstudentar frå 88 ulike nasjonar. UiS har inngått ein Erasmus+ avtale med Université Catholique de Lille.

Undervisningsspråk  
Engelsk og fransk

Krav om språkkunnskaper
Studentar som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høgare mellomnivå) i språket dei skal studera på i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studentar som ikkje oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Krav om karakterer
Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt
4 plassar til Estice Business School og 2 plassar til Faculty of management, Economics and Sciences- FGES
HandelshøgskuLen ved UiS har 2 Erasmus + avtalar med Catholique de Lille. Ein av desse er med ESTICE business school og den andre  avtalen er med «Faculty of management, Economics and Sciences- FGES

Informasjon om skulepengar
Studentar som reiser på Erasmus+ utveksling er fritekne for skulepengar ved vertsuniversitet.

Stipend
Studenter som reiser på Erasmus-avtale får eit Erasmus-stipend i tillegg til støtten fra Lånekassen.

Valg av emne
Les om valg av emner her
Estice International business School

Semesterorganisering
Haustsemester: Slutten av august til ca 20. desember
Vårsemester: Tidlig januar til midten av mai

Studiepoeng i utlandet
1 studiepoeng = 1 ECTS credit

Bustad
Online søknad

Fleire spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no
---
Erfaringsrapportar - frå studentar som har vore på utveksling