en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bielefeld University of Applied Sciences - Tyskland

Har du lurt på hvordan det er å ta praksis og er flink i engelsk? Nå har du muligheten til å reise til Tyskland og ta praksis ved Fachhochschule (FH) Bielefeld. FH Bielefeld har samarbeid med en rekke sykehus og klinikker i Bielefeld og regionen Nordrhein-Westfalen.

  • @ Bielefeld Universität

På nett

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
FH Bielefeld ble etablert i 1969. Universitetet har omtrent 25000 studenter og tar imot cirka 2000 internasjonale studenter hvert semester. FH har fagtilbud innen en rekke fagområder i sammenlagt 13 fakulteter.

UiS har inngått em Erasmus + avtale med FH Bielefeld innen følgende fagområde:

  • Sykepleie

Undervisningsspråk  
Engelsk

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Merk: Institutt for helsefag krever at alle søkere må ha minimum -4- i engelsk (muntlig OG skriftlig) på vitnemålet  fra videregående skole. Studenter som ikke oppfyller kravet kan avlegge IELTS eller TOEFL test.

Krav om karakterer
Alle emner, både teori og praksis, må være bestått før utreise.

Antall praksisplasser totalt
2 (BA sykepleie)

Informasjon om praksisplassen
Du vil få tildelt praksisplass i løpet av søknadsprosessen. Du kan være på praksis inntil 12 uker.

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på Erasmus + utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitet.

Merk: studenter som skal på praksis for mer enn 8 uker anbefales å registreres ved FH Bielefeld. Ved registrering betaler studentene 285 EUR i semesteravgift (Semester Ticket) men får i utbytte mange fordeler, inkludert gratis busskort for hele Nord-Westfalen.

Stipendmuligheter
Erasmus + stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering
Høstsemester: september – Midten av februar
Vårsemester: mars – Midten av juli

Akademisk kalender

Studiepoeng i utlandet
30 ECTS = 30 studiepoeng

Bolig
Det er mulig å søke om bolig gjennom FH Bielefed.
Informasjon om bolig

Visum
Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Tyskland.

Vaksiner
Sjekke UD sine landsider for informasjon om særskilte vaksiner som er anbefalt i landet du skal reise til. Dersom det er aktuelt, vi du få informasjon om krav til vaksiner og helsesjekk direkte fra universitetet/praksisplassen i løpet av søknadsprosessen.

Forsikring
Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleieforbund anbefales.
Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider

 
Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no