en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Adam Mickiewicz University - Polen

Adam Mickiewicz (AMU) i Poznan er et av Polens viktigste og største universiteter som ble åpnet i sin nåværende form i 1919, men forløperen til universitetet ble grunnlagt allerede i 1611 og er dermed et av de eldste universitetene i Polen.

  • © Adam Mickiewicz University
  • © Adam Mickiewicz University

På nett
Informasjon for Erasmus+ studenter

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
Adam Mickiewicz universitetet har 15 fakultet og er er en av 26 høyskoler i Poznań. Universitetet har campuser i Gniezno, Kalisz, Pila og Slubice. Totalt er det rundt 140.000 studenter i Poznan. UiS har en Erasmus+ avtale med universitetet som gjelder studenter på IKS og studenter som går på bachelorstudiet i engelsk og/eller studenter som tar mastergrad i lesevitenskap 

Presentasjonsvideo

Undervisningsspråk  
Engelsk

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelski henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Krav om karakterer
Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt


Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på Erasmus+ utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitet.

Stipendmuligheter
Erasmus+ stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering
Høstsemester: September-januar
Vårsemester: Februar-juni

Valg av emner
Sjekke nettsidene til universitetet for valg av emner.

Studiepoeng i utlandet
1 studiepoeng = 1 ECTS

Bolig
Universitetet er behjelpelige med å skaffe studentbolig, men de har ingen boliggaranti for Erasmus+ studenter. Søknad sendes tidslig i prosessen.

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

---
Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling