en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ECIU

UiS er eneste norske universitet i nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

ECIU er et nettverk av innovative universiteter, hovedsakelig i Europa. Disse universitetene er relativt unge, har tette bånd til industrien og bidrar til regional utvikling og innovasjon. De fokuserer på nye former for undervisning og læring og er forskningsintensive.

ECIU-universitetene samarbeider over landegrensene for å utvikle sine læringsmetoder og utdanningskvalitet til høyeste nivå.

Det innebærer økt satsing på problembasert og IKT-støttet læring, satsing på felles masterprogrammer (joint masters) og andre utvekslingsmuligheter for studenter og ansatte.

ECIU-medlemmene

ECIU ble etablert i Nederland i 1997. Medlemsinstitusjonene teller til sammen rundt 380 000 studenter og over 50 000 ansatte. I tillegg til UiS er følgende medlemmer i ECIU:

Studentutveksling til disse universitetene blir muliggjort gjennom mobilitetsprogrammene Erasmus+ og Nordplus. Vi har også en bilateral avtale med Tecnológico de Monterrey i Mexico.