en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Studentvisum til USA

Alle som skal studere i USA må ha visum. Dette kan være en nokså omstendelig og tidkrevende prosess.

Studenten er selv ansvarlig for å kontakte og søke om visum ved ambassaden. UiS hjelper med å framskaffe nødvendige papirer og dokumentasjon, og gir veiledning til studentene.

De amerikanske universitetene legger vanligvis opp til at studentene benytter visumtype F-1 (studentvisum) eller J-1 (visum for utvekslingsbesøk). De vil utstede et I-20 eller DS-2019 avhengig av visumtype.

I-20 = F-1
DS-2019 = J-1

Søknadsprosessen i korte trekk:

1. Betale SEVIS-avgift
Når man har mottatt I-20 eller DS-2019, må man først betale SEVIS-gebyr på rundt USD 200. Dette gjør man her: Skjema I-901

2. Søke om visum og bestille tid for intervju
Alle søkere må personlig møte opp til intervju ved den amerikanske ambassaden i Oslo. 

På det offisielle nettstedet ustraveldocs.com står visumsøknadsprosedyren utførlig beskrevet:

Visumtype F-1

Visumtype J-1

Visumsøknad (DS-160)

Kostnad: Rundt NOK 1,000 (med forbehold om endringer)

Vær oppmerksom på at J-1 medfører at en får en toårig "karantene" etter oppholdet før en kan søke om eventuell permanent arbeids- eller oppholdstillatelse i USA. Den nevnte karantenen gjelder bare dersom studenten mottar støtte fra offentlige kilder, f.eks. Lånekassen.

Spørsmål?
Kontaktinformasjon Den amerikanske ambassaden i Oslo.