en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

University of Wollongong - Australia

 • © University of Wollongong
 • © University of Wollongong
 • © University of Wollongong

På nett: www.uow.edu.au

Presentasjonsvideo 1
Presentasjonsvideo 2
Facebook
Brosjyre

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
University of Wollongong (UOW), etablert i 1975, er et uavhengig universitet med 9 campuser og har rundt 25.000 studenter.Avtalen Universitetet i Stavanger har inngått med UOW er en bilateral avtale som er tilgjengelig for alle studenter på UiS. UWA er sterke innenfor sykepleie, men står også sterkt innen ingeniør, matematiske og naturvitenskapelige fag. Universitetet er blant de mest moderne i verden, og de satser på å være et innovativt undervisningsbasert universitet med tett kontakt mellom forelesere og studenter. UOW er det eneste universitetet UiS har samarbeid med i denne delen av Australia. 

Wollongong er et frodig område med flotte strender og godt studentmiljø. Byen ligger omtrent en  times togtur sør for Sydney. Studenter har gratis buss fra sentrum av Wollongong til campus. 

Undervisningsspråk 
Engelsk

Krav om språkkunnskaper
Krav til engelskkompetanse er minimum karakter 4 på vitnemålet fra videregående skole ELLER følgende tester :

IELTS

 • Academic overall 6.0, and
 • 6.0 in reading & writing.

TOEFL

 • 550 paper
 • 213 computer
 • 4.0 TWE/Essay Rating
 • 79 internet-based with not less than 20 in writing, 18 in reading, 17 in listening and 16 in speaking.

The English test must have been taken within two years of commencement of study at UOW.

In addition to IELTS and TOEFL, we accept a range of criteria including:

 • completion of schooling in Malaysia, Hong Kong and Singapore
 • completion of A levels or IB in any country

Other acceptable assessments and examinations include:

 • Common European Framework of Reference (CEFR)
 • Cambridge Advanced and Cambridge Proficiency
 • Pearson Test of English
 • TOEIC
 • CET and TEM (China)

For sykepleistudentene: Institutt for helsefag krever at alle søkere må ha minimum -4- i engelsk (muntlig OG skriftlig) på vitnemålet  fra videregående skole. Studenter som ikke oppfyller kravet kan avlegge IELTS eller TOEFL test.   

University of Wollongong har følgende krav:

 • IELTS (Academic): Overall band score of 6.0, plus the following band scores 6.0 in reading and wirting. 5.0 in listening and speaking. 
 • TOEFL: Score of 550 (paper based test) or 213 (computer based test), 79 (internet-based) with no less than: 20 in Writing, 18 in Reading, 17 in Listening, 16 in Speaking. 

  MERK! Engelsktest kan ikke være eldre enn 2 år. Mer informasjon om engelsktest her.

Krav om karakterer
UOW krever at søkere har C  i snitt.

Antall utvekslingsplasser totalt
Ubegrenset

Antall gratisplasser
0

Informasjon om skolepenger
9600 AUD for våren 2018.

Stipendmuligheter
Ingen kjente muligheter utover støtten fra Lånekassen.

Valg av emner
Du bruker nettsiden til UOW for å søke etter emner. 

Semesterorganisering
Høstsemester: Slutten av februar - slutten av juni
Vårsemester: Midten av juli - slutten av november

Detaljert akademisk kalender

Studiepoeng i utlandet
30 studiepoeng = 24 Credits

Bolig
UOW garanterer bolig for utvekslingsstudenter. De fleste utvekslingsstudentene velger å bo på campus. Les mer her
Brosjyre

Visum
Studenter som vil studere i Australia må søke om studentvisum på nett ved den australiske ambassaden i Berlin. Gebyret er på ca NOK 3500,-Les mer.

Flere spørsmål om utveksling?

Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

 

INFORMASJON TIL SYKEPLEIESTUDENTENE

Vaksiner
Sjekke UD sine landsider  for informasjon om særskilte vaksiner som er anbefalt i landet du skal reise til. Dersom det er aktuelt, vi du få informasjon om krav til vaksiner og helsesjekk direkte fra universitetet/praksisplassen i løpet av søknadsprosessen.

Forsikring
Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleieforbund anbefales. Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider

---

Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling