en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Queensland University of Technology - Australia

Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40 000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  • © Queensland University of Technology
  • © Queensland University of Technology
  • © Queensland University of Technology

På nett: www.qut.edu.au
Facebook
QUT studentblog

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
QUT, som har ni fakultet, tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsprogram innenfor Built Environment and Engineering, Business, Creative Industries, Education, Health, Humanities and Human Services, Information Technology, Law and Justice Studies og Science.

Universitetet har i en årrekke uteksaminert flest bachelorgradskandidater til arbeidsmarkedet i Australia, og sysselsettingsnivået blant disse er godt over gjennomsnittet for australske universiteter.

QUT har tre campuser som alle ligger i Brisbane, som er  hovedstaden i delstaten Queensland. Byen har i underkant av to millioner innbyggere og blir omtalt som en "vennlig" by preget av kulturmangfold.

Undervisningsspråk
Engelsk.

Krav om språkkunnskaper
Krav til engelskkompetanse er minimum karakter 4 på vitnemålet fra videregående skole ELLER :

IELTS minimum requirements

You must have:

  • an overall band score of 6.5
  • no sub-score below 6.0.

TOEFL minimum requirements

You must have:

  • an overall score of 90
  • no sub-score below 20.

Cambridge ESOL exams minimum requirements

For courses requiring an IELTS of 6.5, with no subscore below 6, you must achieve:

  • CPE with a grade of C1
  • CAE with a grade of 58.

NB! Institutt for helsefag krever at alle søkere må ha minimum -4- i engelsk (muntlig OG skriftlig) på vitnemålet fra videregående. Studenter som ikke oppfyller kravet kan avlegge IELTS eller TOEFL test. MERK!

Krav om karakterer
QUT krever at søkere har minimum C i snitt fra UiS.

Antall skoleplasser totalt
Ubegrenset

Antall gratisplasser
I utgangspunktet ingen. Dette kan likevel endres avhengig av hvor mange studenter som til enhver tid søker seg til QUT.

Informasjon om skolepenger
AUD 9292,-. Størrelsen på skolepengene kan endre seg.

Stipendmuligheter
Ingen kjente stipendmuligheter utover støtten fra Lånekassen.

Semesterorganisering
QUT fordeler året i to semestre:
Vårsemester: Februar- juni
Høstsemester: Juli - november

Valg av emner
Sjekk nettsidene til QUT for å velge fag

Studiepoeng i utlandet
30 studiepoeng = 48 credit points

Bolig
QUT hjelper deg med å finne en plass å bo. Les mer her.

Visum
Studenter som vil studere i Australia må søke om studentvisum på nett ved den australske ambassaden i Berlin. Gebyret er på ca NOK 3500,-Les mer.

Praksis

Studenter som tar praksis som en del av utvekslingsoppholdet sitt på QUT kan bli pålagt å ta en helsesjekk som en del av visumsøknaden til Australia. For sykepleier studenter så vet vi at dette er et krav men for andre typer praksis så avhenger det av hvor praksisplassen er. 

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

 

INFORMASJON FOR STUDENTER PÅ SYKEPLEIE

Vaksiner
Sjekke UD sine landsider  for informasjon om særskilte vaksiner som er anbefalt i landet du skal reise til. Dersom det er aktuelt, vi du få informasjon om krav til vaksiner og helsesjekk direkte fra universitetet/praksisplassen i løpet av søknadsprosessen.

Forsikring
Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleieforbund anbefales.
Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider

---

Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling