en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Griffith University - Australia

Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

 • © Griffith University
 • © Griffith University
 • © Griffith University

På nett: www.griffith.edu.au

Facebook

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Griffith University åpnet i 1975, og har i dag ca. 27.000 studenter fordelt på seks campuser i Brisbane- og Gold Coast-området. Det er et moderne universitet som legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid og undervisning.

Universitetet tilbyr blant annet studier i humanistiske fag, musikk, business, engineering, helse, utdanning og turisme.

Undervisningsspråk  
Engelsk.

Krav om språkkunnskaper
Studenter er fritatt fra engelsk språktest dersom de har karakteren 4 eller bedre i engelsk på VITNEMÅL fra videregående skole. 
Studenter med forkurs for ingeniører vil bli gitt fritak fra forannevnte språkkrav dersom de har karakteren C i engelsk eller bedre fra forkurset.
Dersom du ikke oppfyller disse kravene må du ta en språktest (IELTS eller TOEFL).Griffith University har følgende krav:

 • A minimum overall band score of 6.0 on IELTS (Academic) with no sub-score of less than 5.5 or
 • A minimum score of 550 of TOEFL (Paper) or
 • A TOEFL iBT score of 71 (no score less than 19 in writing, and 17 in all other skills) or
 • No score less than 3 in each skill of the ISLPR or
 • A minimum grade of C on the Cambridge Certificate in Advanced English or
 • A minimum grade of C on the Cambridge Certificate of Proficiency in English

Testen er gyldig i 2 år.
Det anbefales at søkere så tidlig som mulig i prosessen melder seg på en av disse testene.

Krav om karakterer
Griffith University krever at søkeren har minimum D (4.0) i snitt fra Universitetet i Stavanger

Antall betalingsplasser totalt
Hittil ubegrenset

Antall gratisplasser
2

Informasjon om skolepenger
AUD$ 8352 for vårsemesteret 2018.

Stipendmuligheter
Ingen kjente stipendmuligheter utover støtten fra Lånekassen.

Valg av emner
Griffith University har en søkemotor hvor du kan finne aktuelle fag. Bruk denne lenken.

Slik brukes søkemotoren (Search by subject area):

 • Subject Area: Velg ønsket fagområde
 • Semester: Velg kurs som tilbys i det aktuelle semesteret
 • Campus: Hvilke(t) campus som tilbyr kurset
 • Career: Velg undergraduate (bachelor) eller postgraduate (master)
 • Location: Velg On Campus
 • Elective option: Velg om du ønsker å søke på kurs med eller uten krav om forkunnskaper

Trykk på ”find course list”-knappen og et utvalg av fag vil dukke opp på skjermen. Trykk på lenken til fagene som er aktuelle for fagbeskrivelse. Les informasjonen nøye og sjekk om det kreves forkunnskaper eller lignende.

Her er liste over "Pre-approved courses"

Semesterorganisering
1.trimester : 26.februar - 23.juni
2.trimester : begynnelsen av juli til midten av oktober
3.trimester:  slutten av oktober til midten av februar

Studiepoeng i utlandet
30 studiepoeng = 40 credits. De fleste av emnene på Griffith er 10 credits hver, men det finnes også noen emner på 20 og 5 credits.

Bolig
Griffith kan garantere deg et midlertidig bosted og hjelpe deg med å finne bosted på det private markedet. Av erfaring sier de at det vanligvis ordner seg med bosted innen en uke. 

Visum
Studenter som vil studere i Australia må søke om studentvisum på nett ved den australiske ambassaden i Berlin. Gebyret er på ca NOK 3500,-Les mer.

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

---

Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling