en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Central Queensland University - Australia

Central Queensland University (CQU) i Rockhampton har et flott campusområde og er et universitet der personlig oppfølging og samarbeid med foreleserne tillegges stor vekt. Dersom du foretrekker en rolig og avslappet livsstil i Australias "outback", er CQU et godt valg.

  • © CQ University
  • © CQ University

På nett: www.cqu.edu.au/

Facebook

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
CQU har flere mindre campuser i Australia, men hovedcampus ligger i Rockhampton, Queensland. CQU Rochampton har ca 2500 studenter, hvorav cirka 350 er internasjonale. CQU tilbyr blant annet studieprogram innen sykepleie, økonomi og regnskap, ingeniør og teknologi, media, allmennlærerutdanning, førskolelærerutdanning og idrett.

Rockhampton er en by med ca 75.000 innbyggere som ligger like ved utløpet av Fitzroy River i Queensland. Omgivelsene er vakre og klimaet er tropisk med over 300 soldager i året. Kenguruer på campus er et vanlig syn.

Undervisningsspråk
Engelsk.

Krav om språkkunnskaper
Krav til engelskkompetanse er minimum karakter 4 på vitnemålet fra videregående skole.

For sykepleierstudentene: Institutt for helsefag krever at alle søkere må ha minimum -4- i engelsk (muntlig OG skriftlig) på vitnemålet  fra videregående skole. Studenter som ikke oppfyller kravet kan avlegge IELTS eller TOEFL test

Alternativet er å ta en engelsktest (IELTS eller TOEFL). CQU har følgende krav:

  • IELTS: An overall band score of 6 (with no individual band score of less than 5.5).
  • TOEFL: 550, paper based (incl.score 4.5 or more in the TWE) eller 60, internet based (incl. score 5 or more in the TWE).

Krav om karakterer
CQU krever at søkere har minimum C i snitt fra UiS.

Antall utvekslingsplasser totalt
Ingen begrensninger.

Antall gratisplasser
Ikke bekreftet

Informasjon om skolepenger
AUD 7200. Størrelsen på skolepengene kan endre seg.

Stipendmuligheter
Ingen kjente stipendmuligheter utover støtten fra Lånekassen.

Semesterorganisering
CQU Rockhampton har to semestre. Obligatorisk orienteringsuke begynner en uke før semesterstart, men for å sikre bolig anbefales man å ankomme to uker før dette.

Term 1: Begynnelsen av mars-midten juni
Term 2: Begynnelsen av juli-midten oktober

Valg av emner
Sjekk nettsidene til CQU for valg av emner.

Studiepoeng i utlandet
30 studiepoeng = 24 credits

Bolig
CQU tilbyr studentboliger av enkel standard på campus. Prisen for leie inkludert alle måltider er AUD 280,- pr uke. For å bo på campus må man være medlem av Capricornia College. Dette koster AUD 460,- for ett semester.

De fleste skandinaviske studentene velger imidlertid å leie en privat leilighet sammen med medstudenter. Du har derfor anledning til å bo rimelig på campus den første uken for å kunne orientere deg på det private leiemarkedet.

Visum
Studenter som vil studere i Australia må søke om studentvisum på nett ved den australiske ambassaden i Berlin. Gebyret er på ca NOK 3500,-

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

 

INFORMASJON FOR STUDENTER PÅ SYKEPLEIE
Vaksiner

Sjekke UD sine landsider  for informasjon om særskilte vaksiner som er anbefalt i landet du skal reise til. Dersom det er aktuelt, vi du få informasjon om krav til vaksiner og helsesjekk direkte fra universitetet/praksisplassen i løpet av søknadsprosessen.

Forsikring
Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleieforbund anbefales.
Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider

---

Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling