en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

University of Alaska Anchorage - USA

Som student ved University of Alaska Anchorage (UAA) har du villmarken rett i nærheten, og kan kjøre hundeslede, reise på hvalsafari eller rafte på fritiden.

  • © University of Alaska Anchorage
  • © University of Alaska Anchorage
  • © University of Alaska Anchorage
  • © University of Alaska Anchorage

På nett: www.uaa.alaska.edu

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
Universitetet ligger i byen Anchorage, med nærmere 300.000 innbyggere. UAA er med sine 17.500 studenter det største universitetet i delstaten Alaska. UAA har sju ulike college innenfor fagområder som humanistiske, tekniske (inkl. engineering), samfunnsvitenskapelige og helsevitenskapelige fag. 

Universitetet tilbyr også rafting, hundesledekøyring og andre sportsaktiviteter.

UAA lyser annethvert år ut Kaare Birkeland-stipend for UiS-studenter som ønsker å studere ved UAA. Stipendet gir et solid økonomisk tilskudd til et opphold i Alaska. Les mer.

I tillegg til samarbeidet relatert til Kaare Birkeland-stipendet, har UiS også inngått en mer generell utvekslingsavtale med UAA. Det vil være begrensninger på hvilke studentgrupper som har mulighet til å reise på denne avtalen.

Undervisningsspråk
Engelsk.

Krav om språkkunnskaper
Når du kommer til UAA, må du ta ein English placement test (kalt Accuplacer) mot et mindre gebyr.

Krav om karakterer
Minimum karakter C i snittkarakter.

Antall utvekslingsplasser totalt
Spesifikt antall ikke satt.

Antall gratisplasser
Inntil 1 student kan få tildelt Kaare Birkeland-stipend annethvert år (neste gang studieåret 2018/2019).

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser til UAA må betale skolepenger (Non-Resident Tuition). Vær obs på at det kommer ulike avgifter i tillegg.

Studenter som er folkeregistrerte i en av vennskapsbyene til byer i Alaska, det vil si i Tromsø, Mo eller Hammerfest, betaler de samme skolepengene som studenter fra Alaska (Resident Tuition), som er betydelig lavere enn for andre internasjonale studenter.

Skolepengesatser. Merk at man må påregne å legge ut minst 20,000-30,000 NOK av egen lomme for å dekke skolepenger og avgifter.

Stipendmuligheter
Studenter som reiser på utveksling kan søke om støtte fra Lånekassen.

UAA lyser annethvert år ut Kaare Birkeland-stipend for UiS-studenter. Les mer.

Masterstudenter kan søke om stipend fra Norge-Amerika Foreningen (NORAM). Les mer. Studenter på masternivå kan også søke stipend fra U.S.-Norway Fulbright Foundation dersom studieoppholdet i USA varer ett helt år. Les mer. Merk at begge disse stipendene kun har årlige søknadsfrister.

Studenter fra det teknisk -naturvitenskaplige fakultet kan søke om stipend og fritak fra skolepenger gjennom UArtic sitt utvekslingsprogram north2north. I samarbeidet inngår en rekke universitet i Canada, Alaska, Island og Russland.

Semesterorganisering
Høstsemester: August-desember
Vårsemester: Januar-mai

Detaljert akademisk kalender.

Valg av emner
Finn oversikt over hvilke emner som blir tilbudt på UAAs nettside. Husk å hake av for UAA - Main campus, de andre campusområdene er ikke aktuelle for UiS-studenter.

Nyttig informasjon finnes også i Registration Guide.

Studiepoeng i utlandet
15 credits = 30 studiepoeng på bachelornivå
12 credits = 30 studiepoeng på masternivå

Bolig
Internasjonale studenter kan velge om de vil bo på eller utenfor campus:

Bolig på campus
Bolig utenfor campus

Visum
Alle som skal studere i USA må ha visum. Les mer.

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

---

Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling