en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Thompson Rivers University - Canada

For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med et uttall gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter.

  • © Thompson Rivers University
  • © Thompson Rivers University
  • © Thompson Rivers University
  • © Thompson Rivers University
  • © Thompson Rivers University

På nett: www.tru.ca
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
Thompson Rivers University (TRU) ligger i Kamloops i delstaten British Columbia i Canada, 355 km nordøst for Vancouver. Byen strekker seg ut over et ganske stort område, noe som betyr at de 85.000 innbyggerne bor nokså spredt. Kamloops ligger der hvor to elver møtes, derav navnet Thompson Rivers. Området rundt er et fascinerende ørkenlandskap med nakne åser og fjell.

Universitetet har i dag rundt 9,000 studenter (+ 3,000 fjernstudenter), derav rundt 100 internasjonale fra 60 ulike nasjoner. Det er et offentlig universitet med over studieprogram innenfor Arts & Humanities, Business, Computing Science & Technology, Education, English as a Second Language, Health Science, Sciences & Environment og Tourism.

Avtalen er åpen for alle fagområder, men er særlig tilrettelagt for studenter innen sykepleie og turisme.

Undervisningsspråk
Engelsk.

Krav om språkkunnskaper
TRU godtar at hjemmeuniversitetet bekrefter at man behersker akademisk engelsk på tilstrekkelig nivå. Vi anbefaler at man har engelskkompetanse tilsvarende karakter 4 eller bedre fra videregående skole, mens studenter med lavere karakter vil bli vurdert individuelt.
OBS! Institutt for helsefag krever at alle søkere må ha minimum -4- i engelsk (muntlig OG skriftlig) på vitnemålet fra videregående. Studenter som ikke oppfyller kravet kan avlegge IELTS eller TOEFL test. 

Krav om karakterer
Ikke satt.

Antall utvekslingsplasser totalt
Ikke kjent.

Antall gratisplasser
Maksimalt 4 per semester. Studenter innenfor sykepleie og turisme har førsteprioritet til disse plassene, men også studenter fra andre fagområder kan søke. 

Informasjon om skolepenger
Rundt $7,900 CAD per semester (med forbehold om endringer).

Stipendmuligheter
Ingen kjente stipendmuligheter utover støtten fra Statens Lånekasse.

Semesterorganisering
Høstsemester (Fall): August-desember
Vårsemester (Winter): Januar-april

Valg av emner
Bruk TRU sin Course Schedule for å finne oversikt over emner som tilbys.

Vær obs på at det står oppført krav til forkunnskaper (Prerequisite). Sjekk nøye at du tatt fag som tilsvarer disse.

OBS! Internasjonale studenter kan kun ta 3. og 4. års Adventure Tourism-emner ved TRU, det vil si at det kun er emner med kode ADVG som har tallkode mellom 3000-4000 som kan velges. Studenter er også selv ansvarlige for eventuelle kursavgifter tilknyttet disse emnene.

Studiepoeng i utlandet
15 credits = 30 studiepoeng på bachelornivå
12 credits = 30 studiepoeng på masternivå

Bolig
Når man har fått opptak, er det anbefalt å reservere bolig. Les om de ulike alternativene. TRU anbefaler at man bor på campus. 

Visum
Når norske studenter skal på kortere studieopphold i Canada (inntil 6. mnd.), vil pass og opptaksbrev fra institusjonen være tilstrekkelig dokumentasjon ved innreise.

De som ønsker å studere i Canada i mer enn 6 måneder må søke om studentvisum (Study Permit). Les mer.

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

INFORMASJON TIL SYKEPLEIESTUDENTER
Vaksiner
Sjekke UD sine landsider  for informasjon om særskilte vaksiner som er anbefalt i landet du skal reise til. Dersom det er aktuelt, vi du få informasjon om krav til vaksiner og helsesjekk direkte fra universitetet/praksisplassen i løpet av søknadsprosessen.

Forsikring
Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleieforbund anbefales. Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider

---

Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling