en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

The Hong Kong Polytechnic University

Her har du mulighet til å få et eksotisk utvekslingsemester ved et universitet der all undervisning foregår på engelsk. Universitetet ligger midt i Hong Kong sentrum, og er et moderne og innovativt universitet.

  • © The Hong Kong Polytechnic University
  • © The Hong Kong Polytechnic University
  • © The Hong Kong Polytechnic University
  • © The Hong Kong Polytechnic University

På nett: www.polyu.edu.hk

Presentasjonsvideo
Facebook

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) ble etablert i 1937. Det er et statlig universitet som består av 6 fakultet og 2 skoler. Universitetet har rundt 32.000 studenter.  

Avtalen Universitetet i Stavanger har inngått med PolyU er en bilateral instituttsavtale mellom Departement of Computing, The Hong Kong Polytechnic University og institutt for data- og elektroteknikk ved UiS. Avtalen er kun gyldig for studenter ved institutt for data- og elektroteknikk. 

Hong Kong er en av de mest dynamiske metropolene i Kina. Det er en by med over 7 millionar innbyggere, og den kombinerer 500 år med kinesisk tradisjon og 150 år med vestlig innflytelse.  

Undervisningsspråk
Engelsk

Krav om språkkunnskaper
Det er ikke satt noen språkkrav, men vi anbefaler at søkere har karakteren 4 eller bedre i engelsk fra vidergående skole. 

Krav om karakterer
The Hong Kong Polytechnic University krever at søkere har C  i snitt.

Antall utvekslingsplasser totalt
0

Antall gratisplasser
0

Informasjon om skolepenger 
60.000 HK Dollar for høsten 2017

Stipendmuligheter
Ingen kjente muligheter utover støtten fra Lånekassen

Valg av emner
En oversikt over hvilke emner som er tilgjengelig finnes her.
Sommerskole med kurs innen kinesisk språk og kultur.

Semesterorganisering
Høstsemester: Tidlig i september – midten av januar
Vårsemester: Midten av januar – begynnelsen av august
Sommersemester (kurs innen kinesisk språk og kultur): Midten av juni - midten av august. 

Studiepoeng i utlandet
30 studiepoeng = 15 credits

Bolig
Vi gjør oppmerksom på at det er svært vanskelig å finne sted å bo på det private markedet i Hong Kong. Studenter fra UiS får ikke bolig gjennom PolyU.

Visum
Du er selv ansvarlig for å søke om visum. Det gjøres gjennom universitetet, og du må legge visumsøknaden ved søknadspapirene til PolyU. Les mer om søknadsprosedyren her.

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

---

Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling