en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Osaka Institute of Technology - Japan

Masterstudenter på Byutvikling og urban design har anledning til å reise til Osaka Institute of Technology. Kurs tilbys kun på japansk, men studenter kan skrive en forskningsbasert oppgave å delta i laboratorieaktiviteter under instruksjon av en professor fra OIT.

  • © Osaka Institute of Technology
  • © Osaka Institute of Technology
  • © Osaka Institute of Technology

På nett: www.oit.ac.jp

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
Osaka Institute of Technology (OIT) er et privat universitet i Osaka, som ble opprettet i 1922. Osaka er Japans tredje største by og ligger i Kansai-regionen. Historisk sett har Osaka vært den kommersielle hovedstaden i Japan og har 2,6 millioner innbyggere. OIT har tre fakulteter og ca. 7.000 studenter. Studenter på MA Byutvikling og Urban design har mulighet for å reise på utveksling til Faculty of Engineering, Department of Civil Engineering and Urban Design på OIT.

Undervisningsspråk  
Engelsk (prosjektoppgave) og japansk (emner)

Krav om språkkunnskaper
Krav til engelskkompetanse er minimum karakter 4 fra videregående skole.

Krav om karakterer
Osaka Institute of Technology krever at søkere har C i snitt fra UiS.

Antall utvekslingsplasser totalt
Avtalen gjelder for master studenter på Byutvikling og urban design for opptil 5 studenter over en 5-års periode (2015-2020). Maksimalt 2 studenter på samme semester.

Antall gratisplasser
Studenter som reiser på utveksling er fritatt for skolepenger.

Stipendmuligheter
Ingen kjente stipendmuligheter utover støtten fra Lånekassen.

Valg av emner
Siden det ikke er mulig å ta et helt semester på grunN av forskutt semesterstruktur må utveksling til OIT avtales for hvert enkelt tilfelle og prosjektoppgave avklares før avreise.
Emner tilbys kun på japansk.Se oversikt over enmer som tilbys på nettsidene til Osaka Institute of Technology. Velg Department of Civil Engineering and Urban Design.

Semesterorganisering
Høstsemester: Undervisning september-desember, eksamen i januar.
Vårsemester: Undervisning april-juli, eksamen første uke i august.

Se akademisk kalender. Det er mulighet for fleksibilitet angående prosjektoppgaver.

Studiepoeng i utlandet
Studenter fra UiS må lage avtale med faglig veileder på UiS innen avreise angående studiepoeng for prosjektoppgave.

Bolig
OIT hjelper med å finne studentbolig. Prisen er ca. 35.000 yen per måned.

Visum
Alle som skal studere i Japan må ha studentvisum. Les mer

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor: utveksling@uis.no

---

Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling