en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kilimanjaro Christian Medical University College - Tanzania

Dra på utveksling til Tanzania hvis du har en drøm om et annerledes praksisopphold hvor du vil bli kjent med en annen kultur og utvikle deg faglig. Her vil du møte utfordrende opplevelser som vil gi deg erfaringer for livet!

  • 36900040.jpg (sl_articleImage_337).jpg

På nett
Facebook

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Kilimanjaro Christian Medical University College (KCMUCo) ligger 4 kilometer nord for Moshi sentrum i bakken av det snødekte fjellet Kilimanjaro, Tanzania. KCMUCo ligger i tilknytning til Kilimanjaro Christian Medical Centre, som er et lokalsykehus og samtidig henvisningssykehus for over 15 millioner mennesker i Nord-Tanzania. Sykehuset er et stort kompleks med 500-800 inneliggende pasienter/dag, 630 senger (+ enkelte private enerom), 1300 ansatte og 1850 studenter.

Universitetet i Stavanger har nylig inngått en avtale med KCMUCo, der utveksling er mulig for studenter innen Master i jordmorfag på Det helsevitenskapelige fakultetet.

Undervisningsspråk
Engelsk

Krav om språkkunnskaper
Det Helsevitenskapelige fakultetet krever at alle søkere må ha minimum -4- i engelsk (muntlig og skriftlig) på vitnemålet fra videregående. Studenter som ikke oppfyller kravet kan ta en IELTS eller TOEFL test. 

KCMUCo har følgende krav:

  • IELTS – Samlet poengsum på 6
  • TOEFL – Internettbasert 80/ papirbasert 550

Krav om karakterer
Alle emner, både teori og praksis, må være bestått før utreise for mastergradsstudenter.

Antall utvekslingsplasser totalt
4

Semesterorganisering
Høstsemesteret starter i oktober.

Stipendmuligheter
Ingen kjente muligheter utover støtten fra Lånekassen

Bolig
Informasjon om bolig.

Visum
Informasjon om visum for studenter. 

Vaksiner
Alle som planlegger å reise til Tanzania bør kontakte sin fastlege eller reisepoliklinikk i Norge i god tid (minst fire uker) før avreise for råd og veiledning vedrørende nødvendige vaksinasjoner og andre helseråd, inklusive reiseapotek, prevensjon og forebygging mot seksuelt overførbare infeksjoner. Helsestasjoner kan også gi råd når det gjelder barn og gravide som skal reise.

Viktig informasjon om vaksiner før du reiser til Tanzania.

Forsikring
Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleieforbund anbefales.

Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling