en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bilaterale avtaler

Avtaler som er inngått mellom Universitetet i Stavanger og høyere utdanningsinstitusjoner utenfor utvekslingsprogrammene Nordplus og Erasmus+ i henholdsvis Norden og EU, refereres vanligvis til som bilaterale avtaler.

Som regel dekker de bilaterale avtalene alle fagområder ved den aktuelle institusjonen. Dermed kan avtalene benyttes av studenter på ulike studieprogram, så lenge institusjonen tilbyr relevante emner.

Unntaksvis vil avtaler utenfor Europa gjelde kun for enkelte studentgrupper eller ha andre typer restriksjoner. Disse er satt opp under egen underskrift under eller markert med kursiv. Les mer om hvilke restriksjoner som gjelder under det enkelte lærested.


USA

Åpne for alle


Med restriksjoner 


CANADA


LATIN-AMERIKA


AUSTRALIA


NEW ZEALAND


RUSSLAND


ASIA