en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Avtaler utenfor Europa

I tillegg til utvekslingsprogrammene Nordplus og Erasmus+, i henholdsvis Norden og EU, har Universitetet i Stavanger inngått utvekslingsavtaler med en rekke høyere utdanningsinstitusjoner utenfor Europa.

Som regel dekker disse avtalene alle fagområder ved den aktuelle institusjonen, og kan dermed benyttes av studenter på ulike studieprogram, så lenge institusjonen tilbyr relevante emner.

Unntaksvis vil avtaler utenfor Europa gjelde kun for enkelte studentgrupper eller ha andre typer restriksjoner. Les mer om hvilke restriksjoner som gjelder under det enkelte lærested.


USA

Åpne for alle


Med restriksjoner 


CANADA


LATIN-AMERIKA


AUSTRALIA


NEW ZEALAND


RUSSLAND


ASIA