en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nettverk og avtaler

Universitetet i Stavanger er pliktet til å ha avtaler eller inngå i nettverk med læresteder som vi sender studenter på utveksling til, både av statistiske og økonomiske årsaker.

På norsk har vi kun ett ord for utveksling, mens man på engelsk skiller mellom exchange og study abroad.

Exchange
I slike avtaler er tanken at man skal ha gjensidig utveksling, med utveksling av studenter begge veier. Studenter som reiser på disse avtalene er fritatt for å betale skolepenger.

Eksempler: Erasmus+ og Nordplus

Study abroad
Med læresteder hvor det er vanskelig å oppnå balansert utveksling, eller i land hvor skolepengene er svært høye, har vi ofte study abroad-avtaler. Studenter som reiser på slike avtaler må betale skolepenger til mottakerlærestedet.

Eksempler: Læresteder utenfor Europa, læresteder i Storbritannia 


I noen tilfeller har vi også en kombinasjon av disse to avtalene - alle detaljer om dette finnes i institusjonsbeskrivelsen om det enkelte lærested.

Med bilaterale avtaler menes alle avtaler som er inngått med partnere utenfor utvekslingsprogrammene Erasmus+ og Nordplus.