en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Erfaringsrapporter Oseania


NEW ZEALAND

University of Otago
Hotelledelse bachelor
Hotelledelse bachelor 
Hotelledelse bachelor
Internasjonal hotell- og reiselivsledelse master
Reiselivsledelse bachelor
Reiselivsledelse bachelor 
Reiselivsledelse bachelor


AUSTRALIA

Central Queensland University
Barnevern bachelor
Barnevern bachelor
Sosialt arbeid bachelor
Sosialt arbeid bachelor
Sykepleie bachelor

Flinders University
Historie bachelor
Lektorprogrammet i humanistiske fag

Griffith University
Barnevern bachelor
Barnevern bachelor
Barnevern bachelor
Barnevern bachelor
Barnevern bachelor
Bygg bachelor (NY)
Bygg bachelor 
Bygg bachelor 
Bygg bachelor
Byutvikling og urban design - femårig master i teknologi (siv.ing.) 
Byutvikling og urban design bachelor (NY)
Byutvikling og urban design bachelor (
NY)
Byutvikling og urban design bachelor (NY)
Data bachelor 
Endringsledelse master 
Endringsledelse master (NY)
Idrett/kroppsøving bachelor (NY)
Industriell økonomi - femårig master i teknologi (siv.ing.) 
Internasjonal hotell- og reiselivsledelse master 
Konstruksjoner og materialer master 
Konstruksjoner og materialer bachelor (NY)
Lektorprogram i humanistiske fag (NY)
Maskin bachelor 
Master i internasjonal hotell- og reiselivsledelse
Statsvitenskap bachelor
Hotelledelse bachelor (NY)
Hotelledelse bachelor (NY)
Reiselivsledelse bachelor (NY)
Reiselivsledelse bachelor (NY)
Reiselivsledelse bachelor (NY)
Reiselivsledelse bachelor
Reiselivsledelse bachelor 
Reiselivsledelse bachelor
Reiselivsledelse bachelor 
Reiselivsledelse bachelor 
Reiselivsledelse bachelor 
Sosialt arbeid bachelor
Sosialt arbeid bachelor 
Sosialt arbeid bachelor 
Sosiologi bachelor 
Sosiologi bachelor 
Siviløkonom femårig program
Statsvitenskap bachelor 
Økonomi og administrasjon bachelor
Økonomi og administrasjon bachelor
Økonomi og administrasjon bachelor
Økonomi og administrasjon bachelor
Økonomi og administrasjon bachelor
Økonomi og administrasjon bachelor
Økonomi og administrasjon bachelor 
Økonomis og administrasjon bachelor 
Økonomisk-adminstrative fag - toårig master (NY)
Økonomi og administrasjon master
Økonomi og administrasjon master
Økonomi og administrasjon master
Økonomi og administrasjon master 
Økonomi og administrasjon master (anvendt finans)
Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag
Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag 
Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag (NY)

Southern Cross University
Sykepleie bachelor

The University of Adelaide
Petroleumsteknologi - bachelorstudium i ingeniørfag (NY)
Petroleumsteknologi bachelor
Petroleumsteknologi bachelor
Petroleumsteknologi bachelor
Petroleumsteknologi bachelor
Petroleumsteknologi bachelor
Petroleumsteknologi bachelor
Petroleumsteknologi bachelor
Petroleumsteknologi bachelor
Petroleumsteknologi bachelor 
Petroleumsteknologi bachelor 
Petroleumsteknologi bachelor 
Petroleumsteknologi - bachelorstudium i ingeniørfag
Petroleumsteknologi master
Petroleumsteknologi master
Petroleumsteknologi master 
Petroleumsteknologi master 
Petroleumsteknologi master 
Petroleumsteknologi - femårig master i teknologi 
Petroleumsgeologi bachelor 
Petroleumsgeologi bachelor
Bore- og brønnteknologi - toårig master i teknologi

The University of Western Australia
Biologisk kjemi bachelor  
Master i industriell økonomi
Master i kybernetikk og signalbehandling  
Master i offshoreteknologi
Master i offshoreteknologi
Master i offshoreteknologi
Petroleumsteknologi bachelor 
Petroleumsteknologi bachelor
Petroleumsteknologi bachelor
Petroleumsteknologi master
Økonomi og administrasjon master (økonomisk analyse)

Queensland University of Technology
Bachelor i dans med praktisk-pedagogisk utdanning
Barnevern bachelor
Bygg bachelor 
Byutvikling og urban design - femåring master i teknologi
Byutvikling og urban design - bachelor (NY)
Data bachelor
Førskolelærerutdanning/barnehagelærer bachelor 
Grunnskolelærerutdanning
Maskin bachelor 
Master i offshoreteknologi
Maskin bachelor
Økonomi administrasjon bachelor
Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium (NY)
Økonomi administasjon toårig master 
Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag
Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium
Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag
Industriell økonomi - femårig master i teknologi
Industriell økonomi - bachelor (NY)
Sykepleie bachelor
Sykepleie bachelor (NY)

University of Wollongong
Journalistikk - bachelorstudium (NY)
Internasjonal hotell- og reiselivsledelse - masterstudium (NY)
Sykepleie bachelor
Sykepleie bachelor
Statsvitenskap - bachelorstudium
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn