en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Erfaringsrapporter Norden

SVERIGE

Göteborgs Universitet
Grunnskolelærer 5.–10. trinn

Högskolan Dalarna
Fjernsyns- og multimedieproduksjon (NY)

Lunds universitet
Hotelledelse bachelor (NY)
Matematikk og fysikk bachelor 
Reiselivsledelse bachelor (NY)
Reiselivsledelse bachelor 
Risikostyring master
Reiselivsledelse - bachelorstudium
Matematikk og fysikk bachelor (NY)

Stockholms Universitet
Rus og psykisk helsearbeid - master (NY)


DANMARK

Københavns Universitet
Fjernsyns- og multimedieproduksjon
Journalistikk bachelor (NY) 
Reiselivsledelse bachelor
Risikostyring master
Sosiologi bachelor

Aalborg Universitet
Byutvikling og urban design - master (NY)
Byutvikling og urban design - master (NY)
Byutvikling og urban design - master (NY)
Samfunnssikkerhet - masterstudium

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Konstruksjoner og materialer - master
Maskin bachelor
Miljøteknologi

Danmarks medie- og journalisthøyskole (DMJX)
Journalistikk bachelor

UCC Skovlunde
Barnehagelærer bachelor
Barnehagelærer bachelor

Københavns Professjonshøjskolen (fusjonert UCC Professjonshøjskolen og Profesjonshøjskolen Metropol)
Barnehagelærer bachelor
Barnehagelærer bachelor
Barnehagelærer bachelor
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (NY)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (NY)
Førskolelærerutdanning/barnehagelærer bachelor (NY)
Førskolelærerutdanning/barnehagelærer bachelor (NY)
Sosiologi bachelor (NY) 

University College Nordjylland
Sykepleie bachelor (NY)

Livsværkstederne i Gellerup
Sosialt arbeid - bachelor


ISLAND

Universitetet på Island
Lektorprogrammet i humanistiske fag (NY)
Lektorprogrammet i humanistiske fag


FINLAND

Helsingfors Universitetet
Endringsledelse - masterstudium