en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Erfaringsrapporter Norden

SVERIGE

Göteborgs Universitet
Grunnskolelærer 5.–10. trinn

Högskolan Dalarna
Fjernsyns- og multimedieproduksjon

Lunds universitet
Hotelledelse bachelor
Matematikk og fysikk bachelor 
Reiselivsledelse bachelor
Reiselivsledelse bachelor 
Risikostyring master
Reiselivsledelse - bachelorstudium
Matematikk og fysikk bachelor

Stockholms Universitet
Rus og psykisk helsearbeid - master


DANMARK

Københavns Universitet
Statsvitenskap bachelor (NY)
Fjernsyns- og multimedieproduksjon
Journalistikk bachelor
Reiselivsledelse bachelor
Risikostyring master
Sosiologi bachelor

Aalborg Universitet
Byutvikling og urban design - master
Byutvikling og urban design - master
Byutvikling og urban design - master
Samfunnssikkerhet - masterstudium

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Industriell økonomi - toårig master i teknologi (NY)
Konstruksjoner og materialer - master
Maskin bachelor
Miljøteknologi

Danmarks medie- og journalisthøyskole (DMJX)
Journalistikk bachelor
Journalistikk bachelor (NY)

UCC Skovlunde
Barnehagelærer bachelor (NY)
Barnehagelærer bachelor
Barnehagelærer bachelor

Københavns Professjonshøjskolen (fusjonert UCC Professjonshøjskolen og Profesjonshøjskolen Metropol)
Barnehagelærer bachelor
Barnehagelærer bachelor
Barnehagelærer bachelor
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn
Førskolelærerutdanning/barnehagelærer bachelor
Førskolelærerutdanning/barnehagelærer bachelor
Sosiologi bachelor

University College Nordjylland
Sykepleie bachelor

University College Lillebælt
Barnevern bachelor (NY)
Barnevern bachelor (NY)

VIA University College
Sosialt arbeid bachelor (NY)

Livsværkstederne i Gellerup
Sosialt arbeid - bachelor


ISLAND

Universitetet på Island
Lektorprogrammet i humanistiske fag
Lektorprogrammet i humanistiske fag


FINLAND

Helsingfors Universitetet
Endringsledelse - masterstudium