en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Erfaringsrapporter Norden

SVERIGE

Göteborgs Universitet
Grunnskolelærer 5.–10. trinn

Gymnastik- och Idrottshögskolan, Stockholm
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (NY)

Högskolan Dalarna
Fjernsyns- og multimedieproduksjon

Lunds universitet
Hotelledelse bachelor
Matematikk og fysikk bachelor 
Reiselivsledelse bachelor
Reiselivsledelse bachelor 
Risikostyring master
Reiselivsledelse - bachelorstudium
Matematikk og fysikk bachelor

Stockholms Universitet
Rus og psykisk helsearbeid - master


DANMARK

Københavns Universitet
Fjernsyns- og multimedieproduksjon
Journalistikk bachelor
Reiselivsledelse bachelor
Risikostyring master 
Samfunssikkerhet master (NY)
Sosiologi bachelor
Statsvitenskap bachelor 
Aalborg Universitet
Byplanlegging master (NY)
Byutvikling og urban design - master
Byutvikling og urban design - master
Byutvikling og urban design - master
Petroleum Engineering master (NY)
Samfunnssikkerhet - masterstudium

Aarhus Universitet 
Førskolelærerutdanning 5.-10. trinn (NY)


Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Byplanlegging master (NY)
Industriell økonomi - toårig master i teknologi 
Konstruksjoner og materialer - master
Maskin bachelor
Miljøteknologi

Danmarks medie- og journalisthøyskole (DMJX)
Journalistikk bachelor
Journalistikk bachelor 

UCC Skovlunde
Barnehagelærer bachelor 
Barnehagelærer bachelor
Barnehagelærer bachelor

Københavns Professjonshøjskolen (fusjonert UCC Professjonshøjskolen og Profesjonshøjskolen Metropol)
Barnehagelærer bachelor
Barnehagelærer bachelor
Barnehagelærer bachelor
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (NY)
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (NY)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (NY)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (NY)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn
Førskolelærerutdanning/barnehagelærer bachelor
Førskolelærerutdanning/barnehagelærer bachelor
Sosiologi bachelor

University College Nordjylland
Sykepleie bachelor

University College Lillebælt
Barnevern bachelor 
Barnevern bachelor 

VIA University College
Sosialt arbeid bachelor 

Livsværkstederne i Gellerup
Sosialt arbeid - bachelor


ISLAND

Universitetet på Island
Lektorprogrammet i humanistiske fag
Lektorprogrammet i humanistiske fag


FINLAND

Helsingfors Universitetet
Endringsledelse - masterstudium