en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Miljøteknologi - master

Utvekslingssemester
2. semester


Opplegg for utvekslingen
Ved universitetet i utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Ett tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.


Faglig anbefalte læresteder

  • , Frankrike (våresemester pakke 30 studiepoeng)
    UiB tilbyr intensiv kurs i fransk som er velegnet forberedenede for studenter som skal på utveksing til Frankrike. Kurset er tilgjengelig for UiS studenter. Mer informasjon her.


Andre aktuelle læresteder

  • , USA
  • , Estland

 
Aktuelt nettverk
Nordtek er et nettverk som består av 22 utdanningsinstitusjoner i Norden som tilbyr ingeniørutdanninger på mastergradsnivå. For å søke om Nordtek-stipend må man ha avlagt minimum 120 studiepoeng ved søknadstidspunktet. 

Flere muligheter
Universitetet i Stavanger har en rekke bilaterale avtaler med universiteter utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.

Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og NORDTEK nettverkene