en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Konstruksjoner og materialer - master

Utvekslingssemester
2. semester, men 3. semester kan også være aktuelt.


Fordypning maskinkonstruksjoner
Tilbud om utveksling innenfor de 4 semestrene som utgjør masterstudiet vil lettest kunne gis i forbindelse med de litt mer generelle fagene i 2. semester (vår). 

Faglig anbefalte læresteder

  • ), Frankrike*
  • Australia (pga. ubalanse i avtalen kan ingen reise her våren 2019)

Fordypning i byggkonstruksjoner
Faglig anbefalte læresteder

  • , Portugal

Fordypning i offshorekonstruksjoner
Faglig anbefalte læresteder

  • , Portugal

Fordypning i fornybar energi
Faglig anbefalte læresteder

  • , Nederland
  • ), Frankrike*

Andre aktuelle læresteder (uavhengig av fordypning)

* UiB tilbyr intensiv kurs i fransk som er velegnet forberedenede for studenter som skal på utveksing til Frankrike. Kurset er tilgjengelig for UiS studenter. Mer informasjon her.


Aktuelt nettverk
Nordtek er et nettverk som består av 22 utdanningsinstitusjoner som tilbyr ingeniørutdanninger på mastergradsnivå. For å søke om Nordtek-stipend må man ha avlagt minimum 120 studiepoeng ved søknadstidspunktet.


Flere muligheter
Universitetet i Stavanger har en rekke bilaterale avtaler med universiteter utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.

Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og NORDTEK nettverkene