en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Petroleumsteknologi - bachelor

Utvekslingssemester
Når du er tatt opp til et studieprogram ved UiS, anbefaler vi å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. UiS ser positivt på at studentene tar et studieopphold i utlandet ved ett av de universitetene som universitetet har avtale med. For at UiS skal kunne motta utvekslingsstudenter på samme måte som vi sender studenter i fra oss, åpnes det for at kurs i utvekslingssemestrene kan undervises på engelsk.

Du bør starte planleggingen i god tid. Søknadsfristen for utveksling til utlandet er 1. september for vårsemesteret og 1. februar for høstsemesteret.

Opplegg for utvekslingen
I 5. semester på bachelor-programmet i petroleumsteknologi er det satt opp 20 studiepoeng med valgemner, samt et obligatorisk emne på 10 studiepoeng. I dette semesteret kan du velge å ta et studieopphold i utlandet. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt. Dersom du velger et annet lærested enn de anbefalte, bør du sørge for at dette lærestedet tilbyr emner som er sidestilt med og kan erstatte det obligatoriske emnet i 5. semester, slik som hos de anbefalte lærestedene.


Faglig anbefalte læresteder

Flere muligheter
Det er også mulig med utenlandsopphold på ett semester ved andre utdanningsinstitusjoner. Studenter som ønsker å reise utenlands må ta kontakt med instituttet for nærmere avtale om individuelle utdanningsløp.

Ta kontakt med instituttadministrasjonen for å sikre deg at emnene du planlegger å ta i utlandet kan bli godkjent i henhold til studieplanen.

Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og NORDTEK nettverkene