en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Matematikk og fysikk - bachelor

Utvekslingssemester
4. og/eller 5. semester


Opplegg for utvekslingen
Det er lagt til rette for utveksling i 5. semester. Utveksling i 4. semester er også mulig, men må være tilpasset studieplanen. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut.  Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet.  Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

 

  • , Finland
  • , USA
    ( 5.semester anbefales. Avtalen åpner for 2-3 studenter på dette studieprogrammet.)
  • , USA
    (5. semester anbefales. FYS330 mikrofysikk må tas på 4. semester)


Flere muligheter
Universitetet i Stavanger har en rekke bilaterale avtaler med universiteter utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.