en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Maskin - bachelor

Utvekslingssemester
5. semester

Som student på Bachelorprogrammet for ingeniørfag – maskin, har du en unik anledning til å reise på utveksling. Studieprogrammet har en egen utvekslingsavtale, ECIU Tvillingprogrammet, som er spesielt tilrettelagt for ingeniørstudenter i maskin.

Du bør starte planleggingen i god tid. Søknadsfristen for utveksling til utlandet er 1. februar for høstsemesteret.

Opplegg for utvekslingen
Det anbefalte utvekslingssemesteret for ditt studieprogram er 5. semester. I dette semesteret er det satt opp 30 studiepoeng med valgemner. Vær oppmerksom på at emnet MAT300 Vektoranalyse gjerne er sterkt anbefalt eller obligatorisk ved opptak til enkelte mastergrader, og at emnet IND200 Økonomi og marked er opptakskrav til master i Industriell økonomi ved UiS.

I  Tvillingprogrammet kan du kan reise på utveksling til partneruniversitetene og ta emnepakker som allerede er forhåndsgodkjente.

Vær oppmerksom på at det foreløpig kun er mulig å utveksle til følgende universitet i Tvillingprogrammet:

I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen maskin, og disse må være godkjent før utreise.  Det er viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du allerede har tatt eller skal ta senere i studiet.

Studenter som går studieretning maskin Y-vei har følgende anbefalte læresteder:

Faglig anbefalte læresteder:

  • , USA
  • , USA
  • , Australia
  • , Australia
  • , Australia

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er med i et Nordisk nettverk av tekniske universiteter, sjekk muligheter for utveksling i Norden: http://nordtek.net/member-universities/

Det er også mulig med utenlandsopphold på ett semester ved andre utdanningsinstitusjoner.

Studenter som ønsker å reise utenlands må ta kontakt med instituttet for nærmere avtale om individuelle utdanningsløp.