en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bygg - bachelor

Studieretningene byplanlegging og teknisk planlegging (IØRP)

Utvekslingssemester
Når du er tatt opp til et studieprogram ved UiS, anbefaler vi å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. UiS ser prositivt på at studentene tar et studieopphold i utlandet ved ett av de universitetene UiS har avtale med. Du bør starte planleggingen i god tid. Søknadsfristen for utveksling i utlandet er 1. september for vårsemesteret og 1. februar for høstsemesteret.

Opplegg for utvekslingen
I 5 semester på bachelorprogrammet i bygg- byplanlegging og teknisk planlegging er det satt opp 30 studiepoeng valgemner. I dette semesteret kan du velge å ta et studieopphold i utlandet. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Faglig anbefalte læresteder

  • , Spania - NB: Kun Byplanlegging
  • Australia

Andre læresteder

  • , USA
  • , USA


Flere muligheter
Universitetet i Stavanger har en rekke bilaterale avtaler med universiteter utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Vi anbefaler spesielt til å ta en kikk på følgende læresteder: 

  • , Mexico

Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og NORDTEK-nettverkene