en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Økonomi og administrasjon - master

Utvekslingssemester
3. semester

Fag
I anbefalt utvekslingssemester er det satt opp 30 studiepoeng valgemner.  Det vil si at du står fritt til å velge hvilke fag du vil studere i utlandet. Du må derimot passe på at emnene er på riktig nivå og de må heller ikke overlappe med emner du alt har tatt eller har tenkt å ta senere i studiet. I tillegg er det et krav om en viss bredde i fagsammensetningen for studieprogrammet. Merk at for spesialiseringen i økonomisk analyse er det lagt inn krav om å ta tre spesialliseringsfag på til sammen 30 studiepoeng. Fakultetet vil være behjelpelig med å finne rette type fag.

Et utvekslingsopphold er en god mulighet til studere fag som ikke tilbys ved UiS.

Aktuelle læresteder

NORDEN

  • , Sverige


EUROPA

  • , Storbritannia
  • , Frankrike
  • , Italia


OSEANIA

  • , Australia
  • , Australia
  • , AustraliaUSA

  • , USA

San Diego State University (SDSU) i USA ble tidligere listet opp under aktuelle læresteder for dette studieprogrammet. På grunn av at det de siste årene har blitt stadig vanskeligere å få tilgang til businessfag ved SDSU, kan vi ikke lenger anbefale dette lærestedet for studenter innen økonomi og administrasjon. SDSU er fortsatt et aktuelt alternativ for andre studentgrupper.

Øvrige muligheter
Universitetet i Stavanger har en rekke bilaterale avtaler med universiteter utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.