en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sykepleie - bachelor

Nederst på denne siden finner du aktuelle utvekslingssteder

Utvekslingssemester

4. semester eller  5. semester. Det gis ikke under noen omstendigheter anledning til å reise på utveksling både i 4. og 5. semester. Det helsevitenskaplige fakultet (HV) godkjenner heller ikke utvekslingsopphold ved andre læresteder eller organisasjoner som instituttet ikke har inngått en avtale med.

Egne regler for opptak og søknad

Studenter på dette studieprogrammet gjøres oppmerksomme på at det finnes egne opptakskrav knyttet til søknad om utvekslingsopphold som kun gjelder for denne studentgruppen. Alle som reiser på utveksling må kunne dokumentere at de ikke er tiltalt, straffet eller dømt for lovbrudd eller er under skikkethetsvurdering.

Det er to generelle søknadsfrister i året:

  • 1. Februar: Utreise i høstsemesteret
  • 1. September: Utreise i vårsemesteret

Veien til utvekslingsoppholdet:

  1.  Send søknad til Internasjonalt kontor. Søknadsskjemaet er tilgjengelig ca en måned før søknadsfrist i Søknadsweb
  2. Last opp praksisskjema for sykepleierstudenter i Søknadsweb. Husk  å last opp dokumenter som beskrevet i praksisskjemaet. Studenter som ikke leverer fullstendig søknad med vedlegg har ikke krav på å få søknaden behandlet
  3. Søknad om forhåndsgodkjenning av fag leveres til helsefag@uis.no når du har fått beskjed fra faglig koordinator hvor du skal.
  4. Send inn dokumentasjon om negativ TB og MRSA test så tidlig som mulig til faglig koordinator.
  5. Send søknad til vertsuniversitetet eller organisasjon (I samarbeid med faglig koordinator og/eller Internasjonalt kontor. Mer informasjon om prosessen vil bli sendt på epost)
  6. Ta nødvendige vaksiner (I henhold til landet du skal dra til)
  7. Tegn forsikring

 

Videre oppfølging

Studenter som skal på utveksling til en organisasjon blir fulgt opp av faglig koordinator på instituttet. Studenter som skal på utveksling til et universitet får tildelt saksbehandler ved Internasjonalt kontor.

Karakterkrav

Alle emner må være bestått til nyttår for de som skal ut om våren og alle emner må være bestått i løpet av juni for de som skal ut til høsten. Det betyr at en student vil bli nektet å reise på utveksling dersom han/hun stryker på en eksamen også etter at han/hun har mottatt opptaksbrev fra vertuniversitetet.

Språkkrav

Alle søkere må ha minimum "4" eller bedre i engelsk både i skriftlig og muntlig på vitnemålet fra videregående skole. Har du ikke 4 i engelsk har du anledning til å  ta en IELTS test og oppnå et gjennomsnitt på 5.5. Folkeuniversitetet i Stavanger arrangerer IELTS-tester (online registrering). Bestill tid for test så tidlig som mulig. Universiteter i England som vi har en avtale med krever at søkere tar IELTS testen (Academic) og oppnår 6,5  i samtlige delprøver (lese- og lytteforståelse samt en muntlig og skriftlig prøve).

Vaksiner

Sjekk UD sine landsider   og Folkehelseinstituttet for informasjon om særskilte vaksiner som er anbefalt i landet du skal reise til. Dersom det er aktuelt, vi du få informasjon om krav til vaksiner og helsesjekk direkte fra universitetet/praksisplassen i løpet av søknadsprosessen. MERK: Alle studenter må fremvise negativ TB test og negativ MRSA test. Studenter kan ikke lenger søke om å få refundert utlegg i forbindelse med vaksiner hos SiS.

Forsikring

Studenter med norsk personnummer er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

UiS anbefaler Norsk Sykepleieforbund sin forsikring for studenter som skal på praksisopphold i utlandet.
Les om forsikring på UiS sine nettsider.
ANSA sin studentforsikring: Nå inkluderer ANSA Studentforsikring dekning for praksisstudenter i utlandet i større grad enn tidligere. For å kunne benytte forsikringen må man være medlem av ANSA.

 

Lånekassen

Studenter får dekket ekstrautgifter knyttet til skolepenger og reise i form av lån og stipend hos Lånekassen.

Helsesjekk

Noen universiteter krever også at studenter i praksisopphold tar en særskilt helsesjekk.


Aktuelle universiteter og organisasjoner for studenter på bachelor i sykepleie

Norden


Europa


Oseania - utreise i høstsemesteret


Canada (praksis 12-13 uker)


India - utreise i høstsemesteret


Israel


Madagaskar - utreise kun i høstsemesteret

Tanzania - utreise kun i høstsemesteret