en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Rettsvitenskap - bachelor

Utvekslingssemester

5 semester

Opplegg for utvekslingen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen har i våren 2019 foretatt en faglig vurdering av HHUiS sin kombinasjon av utveksling og "hjemme-emner" i bahcelorprogrammet i rettsvitenskap som utvekslingsavtalene ved HHUiS åpner for.

Det er kun studenter med utveksling i femter semester som vil kunne få godskrevet utvekslingsoppholdet.

Det er et vilkår at minst 10 studiepoeng metode inngår i porteføljen studentene tilegner seg i utvekslingsoppholdet.

Merk at UiB ikke kommer til å godskrive utvekslingsemner som enkeltemner, dvs. der studenter søker UiB med mindre enn en komplett BA-grad i rettsvitenskap fra HHUiS.

Aktuelle læresteder
Kozminski University, Polen

University of Münster, Tyskland