en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Journalistikk

Journalistikkstudenter kan ta et semester av utdanningen i utlandet, hos et av samarbeidsuniversitetene våre.

Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å gjøre graden din spesiell, og til å studere fag UiS ikke tilbyr. Utenlandsoppholdet blir en integrert del av graden din, uten at studieprogresjonen din blir forsinket.

I det anbefalte utvekslingssemesteret skal du ta valgemner som tilsvarer 30 studiepoeng. Det vil si at du står fritt til å velge hvilke fag du vil studere i utlandet, så lenge de er relevante for studieprogrammet ditt.

Ved noen institusjoner finnes det ferdig sammensatte, anbefalte spesialiseringer på 30 studiepoeng. Hos andre institusjoner kan du lage din egen sammensetning på 30 studiepoeng.

Institutt for medie- og samfunnsfag har en liste over tidligere godkjente emner. Ta kontakt med studiekonsulent Live Kolstad Kvalsvik for mer informasjon.

Når søknadsfristen har gått ut, inviterer instituttet til en workshop. Der får du hjelp til å skrive søknaden du må levere for å få forhåndsgodkjent emnene du skal ta i utlandet.

Utvekslingssemester
5. semester

Aktuelle universiteter

NORDEN

 

EUROPA

 

NORD- OG SØR-AMERIKA

 

OSEANIA

 

Nettverk
Universitetet i Stavanger er med i et nordisk nettverk for journalistutdanninger, som åpner for utveksling av studenter. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys-nettverket.

Øvrige muligheter
Universitetet i Stavanger har en rekke bilaterale avtaler med universiteter utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.