en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fjernsyns- og multimediaproduksjon

Studerer du fjernsyns- og multimedieproduksjon, kan du ta et semester av utdanningen din i utlandet, hos et av samarbeidsuniversitetene våre.

Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å gjøre graden din spesiell, og til å studere fag UiS ikke tilbyr. Utenlandsoppholdet blir en integrert del av graden din, uten at studieprogresjonen din blir forsinket.

I utvekslingssemesteret oppfordres du til å ta praktiske produksjonsemner.  

Institutt for medie- og samfunnsfag har en oversikt over tidligere godkjente emner. Ta kontakt med studiekonsulent Kristine Gilje for mer informasjon.

Når søknadsfristen har gått ut, inviterer instituttet til en workshop. Der får du hjelp til å skrive søknaden du må levere for å få forhåndsgodkjent emnene du skal ta i utlandet.

Utvekslingssemester
5. semester

Aktuelle universiteter

Øvrige muligheter

Universitetet i Stavanger har en rekke bilaterale avtaler med universiteter utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.

Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys-nettverket.